Vláda chce zlepšit školství, důraz klade na matematiku a technické obory

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Grant Cochrane

Učitelé by se měli potýkat s menší administrativou, školy ve všech regionech by měly dostávat peníze podle spravedlivého systému. Žáci by měli získat větší zájem o matematiku a technické obory. Ministr Petr Fiala chce proměnit český vzdělávací systém. Jaké jsou jeho představy?

„Cesta ke kvalitnímu vzdělávacímu systému vede přes kvalitní učitele, méně administrativy, více času na žáky a studenty, podporu matematiky a technických předmětů a lepší podmínky pro strategický rozvoj vysokých škol,“ domnívá se ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala (bezpartijní). Ten dnes (5. února) představil 10 kroků, které by měly vést ke zkvalitnění českého školství.

Na prvním místě stojí stejná výuka kvality pro všechny žáky a studenty. Ministerstvo chce této rovnosti dosáhnout změnou v systému rozdělování financí. „Naším cílem je dosáhnout toho, aby státní příspěvky na žáka byly stejné v Plzni i v Ostravě. V současné době tomu tak není a výsledkem jsou zvětšující se rozdíly v podmínkách pro výuku i ve výsledcích žáků v jednotlivých krajích,“ řekl Fiala.

Podle jeho slov také chybí systém záruk vzdělávacích příležitostí pro talentované nebo naopak znevýhodněné děti a děti jiných národností a etnik. „Každý z nás má specifické schopnosti a škola by mu měla dát prostor je rozvinout,“ dodal.

Důraz na technické obory

Jednou z dalších priorit je posílení zájmu o matematiku (EurActiv 25.10.2012) a technické obory. Po podpoře pro technické školství již delší dobu volají firmy, které v ČR působí (EurActiv 30.10.2012). Zaměřit se na ni chce také ministerstvo průmyslu a obchodu v čele s Martinem Kubou (ODS, EurActiv 6.9.2012).

„Je potřeba zvýšit zájem o matematiku, přírodní vědy a technické obory. Musíme změnit vztah dětí k matematice a přírodním vědám,“ řekl na dnešní tiskové konferenci premiér Petr Nečas.

Právě do této oblasti mají letos směřovat téměř 2 miliardy korun z evropských fondů. Za tyto peníze mají být vybaveny školní učebny, laboratoře a kabinety pro přírodovědné a odborné předměty.

Letos má být navíc zahájen pilotní program Pospolu, který se má zaměřit na spolupráci škol a podniků. Je založen na principu tzv. duálního vzdělávání, kdy teoretická výuka probíhá ve škole a praktická část přímo ve firmách (EurActiv 7.12.2012).

Strategie pro vzdělávání

Ministr chce dále ředitelům a učitelům ulehčit od zbytečného papírování. „Učitel by měl mít více času na výuku a méně času trávit administrativou,“ sdělil médiím. Od začátku roku se proto pracuje na analýze, která má vést k odstranění duplicit v byrokracii a ke zpřehlednění všech nařízení a vyhlášek, kterými se školy řídí.

Již několik měsíců vede ministerstvo také dialog s reprezentacemi vysokých škol nad změnami, které mají za cíl zvýšit kvalitu terciárního vzdělávaní.

V polovině ledna ministerstvo zahájilo veřejnou diskusi k připravované strategii vzdělávání do roku 2020. Ta by měla zajistit kontinuitu vzdělávací politiky v případě střídání ministrů školství.  Materiál by měl být připraven ještě letos (EurActiv 28.1.2013).