V době ekonomického propadu přibylo v ČR malých podniků

Zdroj: FreeDigitalsPhoto.net.

Počet malých a středních podniků v České republice stoupá – v posledních letech se zvýšil o necelou desetinu. Nejvíce jich přibylo v reakci na hospodářskou krizi po roce 2008. Nejvýrazněji zastoupeny jsou přitom nejmenší firmy, které zaměstnávají do devíti osob.

Malé a střední podniky jsou významným segmentem českého firemního sektoru. Zaměstnávají v něm 70 % osob. Představují také drtivou většinu podnikatelských subjektů v Česku. Jejich množství pak v období let 2003 – 2010 vzrostlo téměř o desetinu. Vyplývá to z výsledků studie, kterou dnes (4. března) zveřejnil Český statistický úřad.

K největšímu nárůstu přitom došlo mezi roky 2008 – 2010, tedy v době, kdy se nejvíce projevovaly dopady hospodářské krize. Lze z toho vyvodit závěr, že v časech nepříznivého vývoje ekonomiky se lidé, kteří se nemohou uplatnit na trhu práce, uchylují k vlastnímu podnikání.

„Analýza ukázala, že zcela neplatí teze o tom, že počty těchto firem narůstají s růstem ekonomické aktivity,“ komentovala výsledky autorka studie Drahomíra Dubská.

„Zejména lidé, kteří zaměstnávají jen sami sebe, zanechávali za konjunktury svého podnikání, protože velké a zčásti i střední firmy absorbovaly při silném růstu ekonomiky pracovníky formou zaměstnaneckého poměru,“ vysvětluje Dubská.

Celkem více než polovina všech osob zaměstnaných v české ekonomice pracuje v malých a středních firmách. V roce 2010 to bylo zhruba 2,6 milionů lidí. Podniky malé až střední velikosti také vytvářejí zhruba třetinu HDP České republiky.

Přestože se jedná o významný podíl, stále nedosahuje výše Německa, kde tyto firmy poskytují práci 70 % všech zaměstnanců a tvoří polovinu celkového HDP.

Do devíti zaměstnanců

Mezi malé a střední podniky podle definice Evropské komise spadají firmy, které zaměstnávají do 250 osob. V českém kontextu se takové firmy řadí spíše mezi větší.  

V České republice v daném segmentu převažuje skupina firem s počtem od jednoho do devíti zaměstnanců. V celkovém počtu malých a středních podniků tvoří 96 %, velkou část z nich pak představují ty úplně nejmenší firmy. V průměru mají jen 1,2 zaměstnanců. Jedná se tedy často právě o podnikání založené na „sebezaměstnávání“.

Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků výsledky studie potvrzuje. Na 95 %, firem segmentu tvoří právě mikrofirmy do 10 zaměstnanců. „Zdrcující však je, že strukturální fondy, které by měly podpořit zejména malé firmy, mají pro ně tak nestravitelnou administrativu a nevhodné podmínky, že v minulém programovacím období bylo podpořeno jen cca 0,5 % firem,“ vysvětlila redakci Svobodová.

Připomíná, že nejmenší firmy jsou důležité pro obslužnost regionů a zejména menších obcí. Je podle ní proto třeba podněcovat mladé lidi k podnikání. „Bohužel je současný trend u absolventů takový, že 80 % z nich nechce nést na svých bedrech zodpovědnost s podnikáním spojenou a chce být zaměstnanci. Volná pracovní místa na trhu však nejsou a nezaměstnanost se zvyšuje,“ dodává Svobodová.

Také co se týče investic, nejmenší firmy do devíti osob dominují. Za rok 2010 jim připadla celá polovina investic segmentu, v roce 2003 to přitom byla jen třetina.

Menší podniky navíc převažují i v dalších velikostních kategoriích malých a středních firem a průměr se vždy blíží spodní hranici definice. V celkovém průměru je velikost malých a středních firem jen 2,4 osob.