Unie musela loni stáhnout z trhu více nebezpečného zboží

Komise včera zveřejnila výroční zprávu o bezpečnosti evropských výrobků v roce 2009. Loni muselo z evropských regálů zmizet více nebezpečného zboží než minulých letech. Komise tvrdí, že je číslo vyšší kvůli kvalitnější kontrole trhu. Zástupci spotřebitelů říkají, že se na trh dostává stále až příliš velké množství závadných produktů.

 Komisař pro zdravotnictví a politiku spotřebitele John Dalli, který výroční zprávu prezentoval, řekl, že v loňském roce množství nebezpečného zboží meziročně vzrostlo o 7 %. Unijní systém rychlého varování pro nepotravinové výrobky (RAPEX) měl tedy v roce 2009 více práce. V rámci systému RAPEX si členské státy předávají informace o tom, že se na trhu kdekoliv v Unii objevil nebezpečný výrobek. Varování slouží národním kontrolním orgánům (například České obchodní inspekci), které mohou na základě oznámení zkontrolovat, zda se nebezpečný výrobek na vnitrostátním trhu objevil. Pokud ano, nařídí kontrolní orgány stažení z trhu a zařídí vrácení peněz spotřebitelům. Na RAPEXu, který Unie zavedla v roce 2001, se podílejí i nečlenské státy jako Lichtenštejnsko, Island a Norsko.

Podle Komise byl častější výskyt případů způsoben tím, že Unie zpřísnila kontrolu trhu, a nedá se prý rozhodně říct, že by přibylo nekvalitního zboží. „Tím, že jsou filtry stále přesnější a celý systém kontroly přísnější, zachytí se více výrobků,“ vysvětloval Dalli. V roce 2008 byl posun oproti předchozímu roku 2007 ještě větší – došlo k nárůstu dokonce o 16 %.

„Celkově se stav trhu zlepšuje, což je důkazem toho, že firmy berou svou zodpovědnost vůči spotřebitelům vážně a jsou schopny nebezpečné výrobky pohotově stahovat z trhu,“ řekl maltský komisař Dalli, který v úřadě nahradil Bulharku Meglenu Kunevu.

Zástupci spotřebitelů ale optimismus Komise mírní. „Je pravda, že se počet varování loni zvýšil. Dokládá to sice vyšší kvalitu dohledu, ale zároveň se tím potvrzuje fakt, že se na trhu stále v hojné míře vyskytují nebezpečné výrobky, které tam proniknou navzdory všem standardům,“ vyjádřila se k výroční zprávě Evropská spotřebitelská unie (BEUC).

Černé listině“ vévodí čínské výrobky

Loni se v systému RAPEX objevilo celkem 1.993 upozornění, která varovala před závadným a nebezpečným zbožím. Nejčastěji se z trhu stahovaly hračky (28 %), textilie (23 %), motorová vozidla (9 %) a elektronické spotřebiče (8 %). Oproti roku 2008 se výrazně zvýšil počet závadného oblečení, a to hlavně proto, že Unie loni přijala novou legislativu ohledně dětského oblečení. Nová přísnější pravidla se týkají především zdrhovacích šňůrek a provázků, které jsou někdy součástí dětských oděvů. Mezi nejčastějšími riziky pro spotřebitele pak bylo škodlivé chemické složení a možnost poranění či udušení.

Celých 60 % nahlášeného vadného zboží pocházelo z Číny a pětina nebezpečných výrobků měla původ v Unii. Je ale třeba zmínit fakt, že například 80 % všech hraček, které se na evropském trhu prodávají, vyrábějí právě Číňané.

Na otázku, jak bude EU problém čínských výrobků řešit, odpověděl komisař Delli, že se situace již pomalu zlepšuje. „Dovozci musejí předávat informace o standardech svým dodavatelům, na to klademe důraz.“ „Budeme s Číňany konzultovat, co dělají pro to, aby se evropské standardy dodržovaly,“ prohlásil Dalli. „Chceme, aby pokračovali v započatém pokroku a musíme také zvýšit bdělost u nás v Evropě,“ dodal komisař.

Nejvíce problematického zboží zadrželi Španělé

Španělsko loni alarmovalo ostatní země nejčastěji. Pocházelo odsud 13 % všech upozornění. Hned za nimi byli Němci s 11 % a Řekové s 9 %. „Španělsko je v žebříčku nejvýše, protože více investovalo do dohledu,“ řekl komisař Dalli. Zdůraznil, že se nejedná o to, že by byla země jakousi „bránou“ pro nekvalitní zboží.

Dalli také řekl, že není potřeba zavádět nové sankce pro výrobce a dovozce, protože v Unii již platí dostatečná legislativní opatření. „Implementace je záležitostí členských zemí. Komise se jen ujistí, zda jsou opatření efektivní,“