V EU roste počet mladých bez práce, situace se zhoršuje i v ČR

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Ambro

Nezaměstnanost v zemích EU se v posledních letech stále zvyšuje. Podle odborníků je velmi nebezpečný především rostoucí počet čerstvých absolventů bez práce. Zatímco v celé EU nepracuje z jakéhokoliv důvodu průměrně necelých 28 % lidí ve věku 25 až 29 let, v některých jihoevropských zemích toto číslo převyšuje 40 %. Česká republika se nachází těsně pod evropským průměrem.

Vlivem ekonomické krize stoupá míra nezaměstnanosti ve všech členských zemích EU. V červnu dosáhl počet nezaměstnaných historického maxima 10,7 %, což znamená, že v současné době je v Unii bez práce více jak 25 milionů občanů (EurActiv 1.8.2012).

Nejvíce ohroženou skupinou jsou podle odborníků mladí lidé ve věku 15-24 let. Ve Španělsku počet nezaměstnaných v tomto věku již překročil 50 %, těsně za touto zemí se nachází Řecko a Itálie a vysoko se umisťuje i Slovensko.

Český statistický úřad (ČSÚ) zpracoval k tomuto tématu novou analýzu, která mimo jiné zkoumá podíl osob bez práce (tedy jak nezaměstnaných, tak ekonomicky neaktivních) ve vybraných evropských skupinách.

Podle údajů ČSÚ je bez práce 27,9 % občanů EU ve věku 25-29 let, tedy převážně těch, kteří před několika lety ukončili své studium. V ČR jich je 26,4 %.

V rámci Unie samozřejmě nalezneme velké rozdíly. Zatímco v Nizozemsku, Lucembursku, Německu, Rakousku či na Maltě nebo Kypru toto číslo nedosahuje ani 23 %, v Itálii, která tomuto žebříčku „vévodí“, je z jakéhokoliv důvodu bez práce 41,2 % občanů a podílu okolo 40 % dosahuje i Řecko a Španělsko.

Vážná situace přiměla v posledních měsících Evropskou komisi zařadit podporu konkurenceschopnosti hospodářství EU a tvorbu nových pracovních míst mezi své největší priority (EurActiv 19.4.2012).

Malá praxe i nedostatek kvalifikované síly

Snížení počtu volných pracovních míst navýšil poptávku po vysoce kvalifikovaných pracovnících. Čerstvým absolventům škol však chybí požadovaná praxe, proto je pro ně v poslední době nalézt práci výrazně složitější.

„Trh práce je v posledních dvou letech velice strnulý, nedochází sice již k velkému propouštění, na druhé straně není trh práce schopen absorbovat nové pracovní síly,“ řekl pro Hospodářské noviny Ondřej Nývlt z ČSÚ.

Některé země, včetně České republiky, se musí potýkat i s nedostatkem kvalifikované síly především v technických oborech.

„Vliv snižujícího se počtu absolventů obecně a stále menšího zájmu studentů o technické obory se násobí a vzniká tak paradox na trhu práce, kdy jsou mladí lidé bez práce, a technické profese nutně potřebují příliv mladých kvalifikovaných sil,“ vysvětluje Jolana Vávrová z Hospodářské komory ČR.

Mladí vs. staří

Problém, se kterým se musí potýkat především jihoevropské země, je podle mnoha odborníků špatně nastavený pracovní trh.

Právě ve Španělsku, Itálii a Řecku mají starší zaměstnanci velmi výhodné pracovní smlouvy a jejich pozice v zaměstnání je zákony natolik chráněna, že je prakticky nemožné je propustit.

Především ve Španělsku, které bylo tímto faktem v Evropě asi nejproslulejší, dochází v této oblasti k reformám, ty však vedou k novým protestům a ke zvyšování napětí nejen mezi zaměstnanci a vládou, ale i mezi „mladými“ a „starými“.

Mladí Italové řeší stále častěji špatnou situaci na pracovním trhu emigrací. Podle týdeníku Der Spiegel jich každý rok opustí zemi až 60.000.

Itálie se navíc musí potýkat s tzv. „odlivem mozků“, tedy odchodem elit. Podle odhadů pracuje polovina ze sta nejpřednějších italských akademiků a vědců v zahraničí.