Řešení sporů s obchodníky napříč EU bude jednodušší

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Castillo Dominici

Nespokojení zákazníci mají mít do budoucna lehčí situaci, pokud budou chtít vyřešit své spory s obchodníky kdekoliv v Evropské unii. Mělo by to být možné díky novým předpisům o mimosoudním řešení a webové platformě, jejímž prostřednictvím bude možné neshody urovnávat.

Řešení sporů mezi evropskými spotřebiteli a obchody napříč hranicemi EU by mělo v budoucnu probíhat snadněji. Umožní to dva nové systémy pro mimosoudní vyrovnání.

Evropský parlament a členské státy včera (11. prosince) dospěly ke shodě nad dvěma legislativními návrhy, které upravují mimosoudní a online řešení spotřebitelských sporů. Nyní je stačí pouze formálně potvrdit. K tomu by mělo dojít na začátku příštího roku.  

„Efektivní a nenákladný mechanismus chránící občany je zásadní pro rychlý rozvoj e-obchodování, které je klíčovým stimulem pro růst jednotného evropského trhu,“ domnívá se maltský europoslanec Louis Grech (S&D), který je zpravodajem Parlamentu pro návrh směrice o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. 

Řada členských států EU již systémy pro mimosoudní urovnávání sporů má. Nedostatečná informovanost nebo rozdílná pravidla ale spotřebitelům komplikují situaci. Nový návrh vychází se stávajících systémů, po členských státech ale například požaduje, aby do nich byla zahrnuta všechna odvětví byznysu. Obchody by měly zákazníky také lépe informovat o tom, na koho se mají v případě sporu obrátit.

Nové předpisy by se měly týkat internetového obchodování i prodeje v kamenných obchodech. Řešení sporu pomocí nových systémů má probíhat zdarma nebo jen za základní poplatek. Podle zákonodárců by měly být neshody urovnány obvykle do 90 dní.   

Pokud jde o online řešení sporů, Evropská komise by měla spustit platformu v rámci webu „Vaše Evropa“. Nespokojeným zákazníkům by měla umožnit co nejpohodlnější vyřešení obtíží. Webová platforma by měla sloužit k urovnávání jakýchkoliv sporů v online obchodování na území celé EU. 

„Spotřebitelé a obchodníci, zejména ti malí, se při přeshraničním online obchodování necítí bezpečně,“ prohlásila polská europoslankyně Róża Thun (EPP), která měla v Parlamentu na starost návrh nařízení o online řešení spotřebitelských sporů. Zdůraznila, že poškození dnes často neví, na koho se v případě problémů obrátit.  

Již v listopadu Evropský parlament podpořil také nové předpisy pro soudní řešení sporů mezi obchodníky a spotřebiteli na území celé Evropské unie.