Průmyslovou politiku musí EU dostatečně financovat, požadují odbory

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Salvatore Vuono.

K nové evropské politice v oblasti průmyslu mají řadu připomínek evropští průmyslníci i zástupci odborových organizací. Strategie podle nich musí především vést ke konkrétním krokům. Ty musí získat dostatečnou finanční podporu. Neshoduje se to ovšem příliš s evropskou politikou úsporných opatření, upozorňují odboráři.

Evropská komise minulý týden představila nový dokument pro průmyslovou politiku. Ten staví na čtyřech pilířích, a to inovačních investicích, lepších podmínkách na trhu, přístupu ke kapitálu a lepším využívání lidských zdrojů a dovedností. Hlavním cílem této politiky má být nastartování ekonomického růstu.

Jak na konci září informovala bruselská redakce EurActivu, strategie vyvolala mezi evropskými průmyslníky spíše smíšené reakce. Mezi hlavní námitky patřila upozornění, že nepřináší téměř nic nového, co by nebylo zahrnuto například v existujících návrzích jednotlivých generálních ředitelství Komise. Některé body dokumentu jsou prý také poměrně nejasné (EurActiv 24.9.2012).

Tento týden se připomínky k průmyslové politice ozvaly i ze strany odborových svazů. Podle jejich názoru musí být především podložena konkrétními kroky. Upozornily také na nesoulad, který podle nich panuje mezi touto strategií a evropskou snahou o úspornou fiskální politiku.

„Jsme rádi, že Komise sdílí náš názor, že pouze silný evropský průmysl může po letech krize přinést ekonomické oživení,“ řekl včera (15. října) na tiskové konferenci Ulrich Eckelmann, generální tajemník odborové organizace IndustriAll Europe, která reprezentuje více než 7 milionů zaměstnanců z těžebního, zpracovatelského a energetického sektoru.

„Pokud se ale bude Komise držet svých současných úsporných opatření, cíle průmyslové politiky nebudou splněny. Tyto dvě strategii jsou absolutně protichůdné,“ dodal.

Další dvacítka

Představený dokument směřuje k novému evropskému cíli pro rok 2020: do konce desetiletí by měl podíl průmyslu na evropském HDP představovat 20 %. V současné době se pohybuje okolo 16 %. Podle údajů z roku 2010 se průmysl na tvorbě HDP podílel 18 %, ještě v roce 2000 to přitom bylo 22 %, uvedl v létě evropský komisař pro energetiku Günther Oettinger (EurActiv 19.7.2012).

IndustriAll Europe nové cíle vítá, upozorňuje však, že budou vyžadovat adekvátní financování. „K posílení průmyslového růstu není představený koncept dostačující,“ prohlásil Eckelmann.

Snaha o modernizaci evropského průmyslu by prý navíc měla být provázena strategií pro zaměstnanost, která by zajistila sociální spravedlnost v případech, kdy bude docházet k restrukturalizaci a reorganizaci.

Evropská konfederace odborových svazů (ETUC) k tomu dodává, že evropská průmyslová politika by se měla zaměřit na podporu progresivních odvětví, jako jsou energetika a doprava, a klást důraz na zelenou a udržitelnou ekonomiku. Klíčovou otázkou jsou podle ní zdroje a prostředky pro vzdělávání a školení kvalifikované pracovní síly.

„EU se musí v průmyslové politice pohnout kupředu. Evropští zaměstnanci se již nemohou déle spokojit s nejasnými prohlášeními o podpoře průmyslu,“ řekla generální tajemnice konfederace Bernadette Ségol.