Maturita z matematiky má být povinná, shodují se odborníci

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Matt Banks

Senát včera (24. října) schválil novelu školského zákona, která mimo jiné upravuje podobu maturit pro další dva roky. Povinné předměty budou dva: čeština a cizí jazyk nebo matematika. Mezi odborníky převládá názor, že maturita z matematiky by měla být povinná sama o sobě. Prospělo by to prý úrovni vzdělávání i ekonomice.

Maturity budou mít v příštích dvou letech pouze jednu, základní úroveň. Povinně budou muset maturanti skládat zkoušku ze dvou předmětů – češtiny a cizího jazyka nebo matematiky. Původně se přitom počítalo s tím, že povinné předměty budou tři.

Nepovinné předměty zůstávají také dva. Novela dále počítá s tím, že se hodnocení slohových prací z českého jazyka opět vrátí do škol. V dosavadní podobě sloh známkovali anonymní hodnotitelé vybraní Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání Cermat. Změnit se navíc mají možnosti odvolání ke krajskému úřadu nebo ministerstvu školství. Studenti mají mít nově na odvolání 20 dní namísto dosavadních osmi, respektive pěti dní.

Tak by alespoň měly zkoušky z dospělosti vypadat, pokud prezident Václav Klaus podepíše novelu školského zákona, kterou včera schválil Senát. Pokud by zákon vetoval, mohlo by to zkomplikovat úpravu maturitních pravidel. Novela zákona musí být přijata dříve než 15. listopadu. Tímto datem se totiž středoškolákům uzavírá lhůta pro podání přihlášky k maturitě v příštím roce.

Nově schválená podoba maturit by měla platit během následujících dvou let. Do roku 2015 by pak měly být odsouhlaseny větší změny, které má připravit expertní komise sestavená ministrem školství Petrem Fialou (bezpartijní).

„Je to řešení na dva roky. Věříme, že budeme mít možnost a prostor připravit skutečně funkční, rozumný a definitivní model maturitní zkoušky do budoucnosti,“ řekl ministr.  

Jako nutný kompromis označil prozatímní řešení i stínový ministr školství, senátor ČSSD Marcel Chládek. „Tímto návrhem aspoň napravujeme některé chyby. Je to kompromisní řešení. Ačkoli chytáme kočku za ocas, tak i já žádám Senát o urychlené schválení, protože studenti a učitelé už se nemůžou stávat rukojmími státní maturity,“ řekl během jednání Senátu. Dosavadní projekt maturit navíc označil za „předražený moloch, který nesplnil svůj účel“.

Změny jsou reakcí na neúspěch letošních státních maturit, které byly podle odborníků i studentů příliš obtížné. Přijaté změny mají také zlevnit organizaci státních maturit přibližně o pětinu.

Za vyšší úrovní

Jak budou zkoušky z dospělosti vypadat za další dva roky, prozatím zůstává otázkou. Podle ministrových slov převládá názor, že by povinným maturitním předmětem měla být i matematika. Ozývají se také hlasy, že maturita by měla mít opět dvě úrovně obtížnosti.

„Požadavkem středních škol a učňovských škol v první fázi bylo, aby existovaly dvě úrovně maturity. Jestliže zkoušky nastavíme na jednu úroveň, musíme jít přece jen trošku níže,“ řekla při jednání místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková (ČSSD).  

„S tím souvisí také pohled vysokých škol na úroveň maturit. Při debatách s rektory a děkany nejrůznějších fakult, zejména technických, se setkávám s tím, že si velmi stěžují na úroveň znalostí především z matematiky, ale i z přírodovědných oborů,“ dodala.

Podle Fialy ministerstvo i experti v současné době debatují například právě o tom, zda je rozumné, aby se povinnou částí zkoušky stala i matematika. „Všechny kroky, i když se na nich domluvíme a budeme je prosazovat, budou vyžadovat přípravu školské vzdělávací soustavy. Nemůžeme už udělat to, čeho jsme se dopustili v minulosti – že jsme spustili nějaký proces, aniž na to byla praxe dostatečným způsobem připravena,“ upozornil.

Dodal, že aby se zvýšila matematická nebo přírodovědná gramotnost maturantů, samotná změna ve státních maturitách nestačí. Je prý potřeba celkově změnit přístup studentů k matematickému a technickému vzdělání již od základní školy.  

Matematika povinná?

„Maturitu z matematiky považuji za důležitou. I proto v návrhu úpravy maturitní zkoušky, který jsem připravila a předala panu ministrovi při jeho nástupu do funkce, byla tato zkouška ve společné části povinná,“ řekla EurActivu poslankyně Anna Putnová (TOP 09), která předsedá sněmovnímu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Proč tedy nakonec povinná matematika do novely zákona zahrnuta nebyla? Podle Putnové to způsobily obavy z vysoké neúspěšnosti studentů při kombinaci povinné zkoušky z matematiky a cizího jazyka. Podle informací ministerstva navíc nebylo možné takto nastavenou zkoušku pro tento rok připravit.

Aby byla matematika povinnou součástí státní maturity, požaduje i Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, kterou vláda přijala minulý rok (EurActiv 29.12.2012).

Nehledě na to je matematika nástrojem ke kultivaci jednotlivců a potažmo celé společnosti, sdělila EurActivu Jana Straková, která působí jako výzkumná pracovnice Institutu pro sociální a ekonomické analýzy a podílí se na projektu Matematika s chutí, který usiluje o změnu postoje mladých lidí k matematice.

Problém současné situace podle ní spočívá v tom, že si realizátoři státní maturity nepoložili otázku, jaké vědomosti a dovednosti by měli mít všichni nositelé maturitního vysvědčení. Hledají prý pouze minimální průnik mezi současnými maturitními obory, aby „měli co zkoušet“.

„To je principiálně špatně. Je třeba nejdříve definovat jakýsi standard maturanta, pak upravit vzdělávací programy tak, aby všichni maturanti mohli tohoto standardu dosáhnout, a pak s dostatečným odstupem tento standard zkoušet,“ dodala.

„Matematika je jedna z mála věcí, kterou lze smysluplně s nějakou vypovídací hodnotou ověřovat formou státních maturit, tak jak jsou postaveny,“ řekl člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Münich, který působí v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI). Dobře pojatá matematika je podle něj univerzálním nástrojem myšlení, na rozdíl od naprosté většiny dalších oborů a předmětů.

Větší zaměření na matematiku by prý prospělo i studentům, kteří na ni lidově řečeno „nemají buňky“. „I tyto děti budou ve své práci a v životě matematiku potřebovat. Tím, že jim budeme usnadňovat na studiích život tak, že je matematiku nebudeme učit, jim prokazujeme medvědí služby,“ řekla Straková.

„Každý přece nemusí udělat maturitu na jedna, ale i ten, kdo na ni ‚nemá buňky‘, by měl dosahovat minimálního základu. Jde o všeobecně použitelný intelektuální nástroj a ne o namemorované znalosti,“ dodal Münich.

Stanoviska:

Přestože požadavek na zavedení povinné maturity z matematiky obsahuje i Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, prozatím se matematika povinnou nestává. „Je to škoda, ale svět ani česká ekonomika se proto nezhroutí. Samotná státní maturita navíc problém nízké kvality výuky matematiky a rostoucí neobliby matematiky v ČR nevyřeši. To se musí řešit jinde, na straně učitelů, jejich přípravy, na straně mnohem větší pozornosti věnované tomuto tématu, na straně mnohem většího propojení ryze teoretické matematiky s aplikacemi v jiných předmětech a atraktivními příklady z běžného života,“ řekl k tomu člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Münich.

Současné tahanice kolem státní maturitní zkoušky jsou mimo jiné důsledkem toho, že proces vytvoření standardu maturanta, který jsem popsala, u nás neproběhl. Součástí tohoto procesu samozřejmě musí být vymezení toho, jaká je „ta matematika“, kterou má každý maturant umět. „Například jestli to mají být i logaritmické rovnice a analytická geometrie,“ uvedla Jana Straková z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy.