„Osiřelá“ umělecká díla budou možná brzy přístupná online v celé EU

zdroj: FreeDigitalPhotos.net, autor: ddpavumba

Evropský parlament a Rada EU se shodly na podpoře směrnice, která by měla umožnit online zveřejňování tzv. osiřelých děl. Na ty se sice vztahují autorská práva, jejich držitelé však nejsou známi. Nová směrnice by měla veřejné instituce, které budou taková díla používat, chránit před případnou pokutou.

Knihovny, muzea, veřejnoprávní televize a jiné veřejné instituce budou moci bez obav z porušení autorských práv zveřejňovat tzv. osiřelá díla.

Filmy, literatura a další umělecká díla, na něž se vztahují autorská práva, ale jejich držitele není možné dohledat, totiž pravděpodobně budou brzy zpřístupněna online v celé Evropské unii.  

Již v červnu dospěly k neformální dohodě v této oblasti Evropský parlament a Rada EU. Cílem dohody je, aby byl status osiřelých děl uznán po celé EU a aby byla tato díla formou digitalizace zveřejněna pro neziskové účely. Zajistit by to měla nová směrnice „o některých povolených způsobech užití osiřelých děl“.

Na začátku minulého týdne (10. července) o dohodě jednal parlamentní Výbor pro právní záležitosti. V září by měl o této otázce rozhodnout celý Parlament.   

Bez obav z pokuty

Dříve, než bude určité dílo označeno za „osiřelé“, by mělo podle návrhu proběhnout „důkladné hledání“ držitele práv.

Pokud se takový držitel objeví až poté, co bude dílu statut udělen, bude mít možnost jej tohoto označení zbavit. Bude také moci požadovat odměnu za zisk vzniklý jeho použitím.

Zároveň by měl nový právní předpis chránit veřejné instituce před rizikem, že budou muset za zveřejňování díla platit vysoké pokuty.

„Tato právní úprava dává veřejným institucím jistotu, takže se nemusí bát osiřelá díla používat,“ řekla k tomu polská europoslankyně Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), která je parlamentní zpravodajkou k této otázce.  

Veřejné instituce podle ní osiřelá díla často nezpřístupňují, protože se obávají, že se vystavují riziku soudního procesu a možné pokutě ve výši milionů eur.  

„Tato díla přitom někdy tvoří až 70 % sbírek dané instituce a hrozí, že budou prostě zapomenuta,“ dodala.

Dohodu s Radou EU ve výboru podpořili zástupci všech politických skupin. Jedinou kritiku vyjádřil europoslanec švédské pirátské strany Christian Engström. Podle něj směrnice ve své navrhované podobě dostupnost společného evropského kulturního dědictví nezlepší.

„Chtěl bych všechny vyzvat, aby tento návrh znovu zvážili, protože v této podobě není k ničemu,“ řekl.