Omezují big data konkurenci v digitální ekonomice?

zdroj: ShutterStock; autor: Maxx-Studio

Tento článek je součástí Special reportu: Spotřebitelé na internetu

Tzv. big data, tedy data, která spotřebitelé odevzdávají při každodenní návštěvě své emailové schránky nebo na sociálních sítích, upevňují pozici dominantních hráčů na trhu digitální ekonomiky. Upozorňuje na to i nedávná zpráva evropského inspektora ochrany údajů Petera Hustinxe.

„Sbírání a kontrola obrovského objemu dat představuje zdroj moci velkých hráčů na trhu s internetovými službami,“ uvedl nedávno evropský inspektor ochrany údajů Peter Hustinx, který ze své pozice dohlíží na to, aby orgány a instituce EU dodržovaly právo na soukromí a aktivně usilovaly o reformy v této oblasti.

Velké internetové společnosti, jako je Google, Facebook nebo Apple, totiž vsadily na obchodní model, kdy uživateli poskytují určité služby „zadarmo“, výměnou za to ale shromažďují jeho osobní údaje. Uživatel, který používá email nebo tráví čas na sociálních sítích, si to vůbec nemusí uvědomovat.

Jak ukázal nedávný průzkum společnosti KPMG, trh velkých dat (big data) by měl v následujících pěti letech zažít vysoký růst. „Digitální evoluce vede k tvorbě obrovského objemu strukturovaných, částečně strukturovaných i nestrukturovaných dat. Mezi posledně jmenované patří například emaily, textové zprávy, zprávy na sociálních sítích, video soubory nebo fotografie,“ píše se v tiskové zprávě společnosti.

Podle EU odhadovaná hodnota osobních údajů občanů EU činila před třemi lety 315 miliard eur a má se za to, že do roku 2020 se přiblíží k 1 bilionu eur . Trh pro analýzu velkých souborů údajů roste celosvětově o 40 % ročně.

„Pro všechny společnosti pracující s retailovou klientelou mohou být big data ekonomicky zajímavou a dlouhodobě perspektivní oblastí. Na jedné straně jim mohou pomoci zefektivnit poskytování produktů a služeb, na straně druhé pak firmy analýzu velkých dat mohou poskytovat svým firemním zákazníkům či partnerům,“ uvedl David Slánský z KPMG Česká republika.

Přísnější pravidla

Podle inspektora Hustinxe se jedná o začarovaný kruh a situace neprospívá ani zdravé konkurenci na trhu. „Úspěšným poskytovatelům internetových služeb se daří přesvědčovat rostoucí počet zákazníků, aby jim předávali svá osobní data, což zvyšuje hodnotu jejich služeb v očích inzerentů, a zároveň tak na ně láká ještě více zákazníků,“ píše se v jeho předběžném stanovisku, které bylo zveřejněno na konci letošního března.

Dominace internetových obrů navíc není podle Hustinxe ani v zájmu spotřebitele. Kromě malé konkurence na trhu je totiž jeho výběr zúžen nabídkou služeb „zdarma“. „Nabídka služeb zdarma podle některých studií spotřebitele mate a zaslepuje,“ uvádí se v textu.

EU v současné chvíli reviduje právní předpisy na ochranu údajů, jejichž cílem je poskytnout občanům větší kontrolu nad jejich osobními údaji a zároveň sjednotit pravidla po celé EU. V březnu letošního roku nová pravidla schválil Evropský parlament. Poslanci do legislativy zahrnuli i vyšší pokuty pro firmy, která porušují pravidla.  

Nový parlament, který vzejde z květnových voleb, se rozhodne, zda bude v práci svých kolegů pokračovat, nebo začne zcela od nuly.