Obchodní strategie má prý řešit obchod a investice, společenská odpovědnost je věc firem

zdroj: Shutterstock; autor: Prasit Rodphan

Hospodářský růst EU bude stále více záviset na obchodu se třetími zeměmi a zahraničních investicích. Evropská komise přišla s novou obchodní a investiční strategií, se kterou chce otevírat nové trhy. Posilovat chce transparentnost jednání a do dohod prosazovat i kapitoly o udržitelném rozvoji nebo boji proti korupci. Podle firem by se však měla více zaměřovat na samotný obchod.

V Evropské unii v současné době závisí více než 30 milionů pracovních míst na exportu. Předpokládá se navíc, že v příštích 10 až 15 letech bude mít 90 % hospodářského růstu kořeny mimo EU. Unie se tak poohlíží po různých cestách, jak tohoto trendu využít.

V říjnu představila evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová novou obchodní a investiční strategii pro příštích pět let, která má posílit unijní hospodářský růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost.

Přibližně každé šesté pracovní místo v Česku závisí na vývozu mimo EU.

„Strategie navazuje na předcházející politiku, která má být aktivní, otevřená a zaměřená na odstraňování překážek obchodu a otevírání nových trhů. To je důležité i pro Českou republiku, která je výrazně orientovaná na export,“ uvedla během debaty věnované nové strategii ředitelka Odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací na ministerstvu průmyslu a obchodu Lucie Vondráčková.

Přibližně každé šesté pracovní místo v Česku totiž závisí na vývozu mimo EU, dodala na setkání, které pořádala Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE).

Směr Tichomoří

Konkrétně má EU v plánu dokončit současné kolo jednání Světové obchodní organizace v Dohá a uzavřít obchodní dohody se Spojenými státy (TTIP) a Japonskem i investiční dohodu s Čínou.

Chce také otevřít nová jednání v Tichomoří, které z hlediska obchodní politiky představuje prioritu. Obchodní dohody by chtěla uzavřít s Novým Zélandem, Austrálií, Filipínami a Indonésií. V plánu je však také prohlubování obchodních vztahů s Afrikou.

Strategie počítá i s aktualizací stávajících dohod, jako jsou obchodní smlouvy s Mexikem a Chile a celní unie s Tureckem.

Komise se ale ve strategii zabývá i oblastmi, které s obchodem přímo nesouvisí. Chce posílit transparentnost vyjednávání. Stojí za tím hlavně zvýšený zájem veřejnosti o dojednávanou dohodu TTIP a častá obvinění, že dokument se vyjednává za zavřenými dveřmi a Unie jde na ruku velkým korporacím.

Proto začala Komise zveřejňovat některé dokumenty, které se vyjednávání týkají, a chce také intenzivněji spolupracovat s Evropským parlamentem. Zaznívají však argumenty, že s transparentností se to nemá přehánět, aby Unie předem nezveřejňovala informace o svých klíčových zájmech.  

Na debatě to zdůraznil zástupce ředitele sekce mezinárodních vztahů ve Svazu průmyslu a dopravy Pavel Fára. „Zvyšování transparentnosti je vhodné, protože dohoda TTIP vyvolává značné vášně. Není ale možné vyrazit si trumfy z ruky. Nemůžete zveřejňovat vyjednávací pozice v novinách před tím, než je předložíte vyjednávacímu partnerovi,“ řekl.

Společenská odpovědnost

Podobně jako ministerstvo, i představitelé podniků obchodní strategii vítají. Pozitivní je prý například důraz na malé a střední podniky, které se s překážkami v obchodu potýkají hůře než ty velké.

Podnikatelé prý vítají také důraz na ochranu investic. „České podniky se stále častěji dostávají také do role investorů,“ vysvětlil Fára.

Komise chce v dohodách kapitolu o udržitelném rozvoji nebo boji proti korupci.

Svaz se na druhé straně obává významu, jaký Evropská komise přikládá oblastem mimo samotný obchod a investice.  Dává prý například příliš velký apel na společenskou odpovědnost.

„Domníváme se, že nositelem společenské odpovědnosti jsou firmy na bázi dobrovolnosti. Uplatňování některých postojů by mohlo vést ke zvýšenému zasahování do podnikání a zvýšení administrativních a reportovacích povinností,“ řekl Fára.

Evropská komise chce při uplatňování obchodní politiky dbát na dodržování základních práv, jako jsou sociální práva, pracovní právo nebo environmentální aspekty. Chce prý, aby evropští spotřebitelé mohli plně důvěřovat i výrobkům se zemí mimo EU.

Komise tak chce například prosazovat kapitolu o udržitelném rozvoji ve všech dojednávaných dohodách. Podobně by do nich chtěla dostat ustanovení o boji proti korupci.

Komise se v rámci strategie zaměří také na posílení ekonomické diplomacie a na posílení konzultací se sociálními partnery ohledně dopadů obchodní politiky na zaměstnanost. Podle makroekonoma Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Šulce odbory vítají především snahu o přehodnocení současného modelu obchodní a investiční politiky a požadují participaci na vyjednávání obchodních dohod.

Stanoviska byla získána během debaty na téma „Nová strategie obchodní a investiční politiky“, kterou organizovala Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) společně se Zastoupením Evropské komise v ČR a Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR.

Autor: Adéla Denková