Obchodní dohody s rozvojovými státy stále v nedohlednu

Nové smlouvy o vzájemném obchodě mezi Unií a státy skupiny ACP (oblast Afriky, Karibiku a Pacifiku) nejsou ani po zdlouhavých jednáních na obzoru. Do konce listopadu by je měly nahradit dočasné dohody, které se vyhnou ožehavým tématům.

Souvislosti:

Po pěti letech vyjednávání mezi EU a státy ACP o nových obchodních smlouvách se zdá, že se diskuse ocitá ve slepé uličce. Takzvané EPAs (Economic Partnership Agreements) měly nahradit stávající dohody zajišťující chudým státům preferenční přístup na evropské trhy bez toho, aby se tyto země otevřely unijním společnostem. Původní přístup nevyhovoval už dlouhá léta ani regulím WTO ani zájmům evropských exportérů. Nové reciproční smlouvy měly tedy přinést výraznou změnu ve vzájemných ekonomických vztazích.

Už od počátku bylo jasné, že dospět ke konsensu nebude vůbec jednoduché. Rozvojové země mají k EPAs především dvě námitky: za prvé po odbourání dovozních cel klesnou příjmy do státního rozpočtu a za druhé se bojí vyspělé konkurence. Ve druhém bodě státy ACP výrazně podporují i organizace bojující proti chudobě, které tvrdí, že domácí výrobci a zemědělci budou „zruinováni“ evropskými společnosti. Pohled většiny ekonomů je ale opačný: otevření trhu ještě žádné ekonomice neuškodilo, ba právě naopak, ve většině případů má blahodárný vliv.   

Témata:

Původní „deadline“ pro uzavření nových dohod byl stanoven na konec tohoto roku. Je ale jasné, že tento termín už není reálný. Na dnešní schůzce s ministry zahraničí se proto od komisaře Mandelsona očekává kompromisní řešení: po období jednoho roku budou platit pouze provizorní smlouvy, které nebudou řešit ta nejožehavější témata jako je například otevření investičního trhu nebo trhu služeb rozvojových států. Státy ACP budou mít k podepsání provizorních hodnot (tak jako původně) čas do konce roku 2007. Pokud tak neučiní čekají je tvrdá protiopatření v podobě dovozních cel.

V rámci 77 zemí ACP zaznívalo nejvíce kritiky vůči EPAs vždy od afrických zástupců. Právě z tohoto kontinentu je teď cítit velká úleva, že pro příští rok nedojde k paralyzaci vzájemného obchodu. Erastus Mwencha z organizace pro volný trh v Africe Comesa označil provizorní dohody za „dobrý start“. V uplynulých týdnech při tom převládala atmosféra oboustranných „mediálních přestřelek“, kdy například ministr zahraničí ostrovního státečku Mauricius Madan Murlidhar Dulloo, prohlásil, že Unie si počíná způsobem „rozděl a panuj“.

Další kroky:

V prosinci tohoto roku se uskuteční summit EU – Afrika.