Nová unijní pravidla pro zadávání veřejných zakázek budou pro ČR výzvou

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: adamr.

Moderní pravidla pro zadávání veřejných zakázek, která nyní vznikají v Bruselu, budou pro Českou republiku a její právní řád představovat velkou výzvu. I přesto, že mají potenciál proces zadávání zlepšit a zefektivnit, bude velmi záležet na tom, jak se české úřady vypořádají s jejich implementací, shodují se oslovení odborníci.

Podle EU by mělo být veřejné zadávání v EU co nejefektivnější, transparentní a nemělo by váznout na byrokracii. K tomu mají sloužit novely dvou směrnic, které nyní připravují unijní instituce. 

Pokud budou novely schváleny, největší změnou má být zavedení nové zásady, o níž se bude výběr zakázek opírat. Kromě kritéria nejnižší ceny se totiž bude při výběru dodavatelů přihlížet i ke kvalitě nabídky a její udržitelnosti. K lepší efektivitě celého procesu má rovněž přispět nově zavedený elektronický systém zadávání zakázek či změny v oblasti tzv. subdodávek.

I přesto, že návrhy nových pravidel skýtají pro Českou republiku, která se od začátku letošního roku řídí technickou novelou zákona o veřejných zakázkách, velké příležitosti, bude velmi záležet na tom, jak je země dokáže využít.

Hlavně koncepčně

„Navrhovaná evropská úprava má v sobě potenciál zlepšit kvalitu zadávacího řízení. Česko by mělo nutnosti nové úpravy využít, přistoupit k ní koncepčně a připravit kvalitní zákon včetně domyšlené implementace,“ řekla EurActivu Radka Pavlišová z Transparency International.

Radka Pavlišová (Transparency International): „Česko by mělo novou unijní úpravu využít, přistoupit k ní koncepčně a připravit kvalitní zákon včetně domyšlené implementace.“

S tím souhlasí i právník Hospodářské komory ČR Samuel Král, který na nová pravidla EU nahlíží obecně pozitivně. „Pevně doufám, že  Ministerstvo pro místné rozvoj využije co nejvíce z obsahu směrnice i na zakázky malého rozsahu a podlimitní zakázky,“ uvedl v dnešním rozhovoru pro EurActiv. 

I přesto, že si zavádění nových unijních pravidel v oblasti veřejného zadávání s největší pravděpodobností vyžádá přijetí nového českého zákona o veřejných zakázkách, podle právníka Jana Slezáka z poradenské společnosti Otidea je častá úprava národních předpisů spíše na škodu.

„Časté změny působí negativně na znalosti a právní povědomí širší odborné veřejnosti a zvyšují chybovost účastníků procesů ve veřejném investování,“ napsal redakci.

Každý klad má i svůj zápor

Vrásky na čele účastníků tak může podle něj vyvolat například otázka vylučování dodavatelů na základě předchozí špatné zkušenosti veřejného zadavatele, s nímž nová pravidla EU počítají. „Hrozí zde riziko nárůstu podávaných žalob,“ uvedl právník Slezák.

Jako rizikové lze podle dalšího právníka Krále vnímat i dělení zakázek na menší části. Takový postup může být netransparentní, vysvětluje Král.

„Každý klad má i svou zápornou stránku. Ovšem všechna rizika, která si lze v souvislosti se směrnicí představit, lze odbourat vhodnou transpozicí,“ uvedl také Král.  

Při přípravě nového zákonu tak musí čeští zákonodárci podle něj více dbát na to, aby transpozice směrnic nebyla příliš rigidní.  

„Nesmí se opakovat situace z minulých let, kdy transpozice byla podstatně přísnější, než normy EU zamýšlely. Způsobilo to současné problémy,“ dodal.

Jak již bylo řečeno, Česká republika se od začátku roku 2014 řídí technickou novelou zákona o veřejných zakázkách. Novela reagovala na aktuální situaci a měla minimalizovat nedostatky, které byly zjištěny při aplikaci zákona o veřejných zakázkách.

Autor: Lucie Bednárová.