Norsko bude lososový spor s EU řešit u WTO

Spor o dovoz lososů mezi Norskem a Evropskou unií se znovu rozhořel. Norsko chce záležitost řešit na půdě Světové obchodní organizace.

EU uvalila před nedávnem na norské lososy antidumpingové clo. Norské rozhodnutí řešit záležitost u WTO však vyvolalo pozdvižení v Evropské komisi, která je podle Petera Powera, mluvčího komisaře pro obchod Petera Mandelsona, nejnovějším vývojem „překvapena“.

Asociace evropských chovatelů těchto oblíbených ryb si stěžovala, že Norové díky nízkým cenám získali na trhu výsadní postavení a EU by měla neprodleně zasáhnout. Irským a britským chovatelům dokonce údajně hrozila ze strany Norů cenová „likvidace“.

Komise proto stanovila, že kilogram lososa Norové nesmí do EU dovézt za méně než 2,80 eura (asi 84 korun).

Témata:

V době rozhoření sporu měly členské státy odlišné názory. Skotští a irští producenti žádali opatření, která ochrání jejich vlastní produkci před konkurencí. Na druhé straně stály země jako Dánsko, Francie či Německo, protože jejich zpracovatelsky průmysl je závislý mj. i na norském lososu. Obávali se tak ztrát pracovních míst v průmyslu.

Rybářský průmysl je v Norsku velmi citlivé téma. Norsko je malá země, která je výrazně exportně orientovaná – celý spor tak podle Norů poškozuje pozici Norska jako top exportéra. Norsko se na importu lososu do EU podílí ze 60%.

Stanoviska:

Podle Norska jsou opatření EU v rozporu s pravidly WTO. Norsko již dříve spolu s Chile, na které mají opatření EU také dopad, čile u Světové obchodní organizace konzultovalo.

Další kroky:

Spor by se ještě mohl vyřešit tím, že EK by minimální dovozní ceny zvedla. Podobné řešení včera naznačil Power. Podle něj je Komise připravena zvednout minimální dovozní ceny poté, co se prokáže jejich nadbytečnost.