Německé firmy rozvíjí inovační aktivity i v České republice, ukázal průzkum

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Master isolated images

Německé výrobní firmy v České republice jsou přesvědčeny, že pro udržení konkurenceschopnosti se musí soustředit na výzkum, vývoj a inovace. Ukázal to průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Nejčastěji firmy spoléhají na odborné znalosti vlastních zaměstnanců. Jak se ukazuje, spolupráce podniků a výzkumných institucí v Česku naopak spíše vázne.

Výzkum, vývoj a inovace hrají pro německé firmy v České republice velmi významnou roli, ukázal nový průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). Vyplývá z něj, že firmy jsou v těchto oblastech aktivní i přímo v Česku.

Do průzkumu, který proběhl v červnu, se zapojilo 48 výrobních firem. Přibližně 80 % z nich přitom odpovědělo, že prostřednictvím výzkumných a inovačních aktivit chtějí posilovat svou pozici na trhu, snižovat náklady a reagovat na požadavky zákazníků. Za nejdůležitější aktivitu v tomto směru považují optimalizaci výrobních procesů (83 %) a také vývoj inovačních produktů (69 %).

„Kdo nevyvíjí inovační produkty, nemůže na trhu dlouhodobě přežít,“ komentoval to na setkání s novináři Jaromír Studený ze společnosti Siemens. Ta v letošním roce rozšířila svou vývojovou základnu a v Česku nyní v této oblasti zaměstnává 540 lidí.

Téměř polovina z oslovených podniků v Česku disponuje vlastním oddělením pro výzkum a vývoj a vlastními laboratořemi. Méně však firmy spolupracují s univerzitami a výzkumnými ústavy. Z dotázaných podniků tento druh spolupráce využívá pouze 33 %. Více než polovina (56 %) podniků rozvíjí své aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ve spolupráci s mateřskou firmou v Německu. Téměř polovina (46 %) se obejde bez kooperačního partnera a 42 % firem někdy spolupracuje také s jinými podniky (firmy měly možnost v průzkumu zaškrtnout více odpovědí – pozn. red.).

Spolupráce s výzkumnými institucemi vázne

„Na rozdíl od Německa je v České republice zatím spíše okrajovou záležitostí, aby firmy zadávaly renomovaným výzkumným institutům soukromé zakázky,” vysvětluje výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer a dodává: „Užší spolupráce mezi průmyslem a výzkumnými institucemi by přitom jistě vedla ke zlepšení transferu technologií.”

Podle Studeného si soukromé podniky často stěžují, že stát spolupráci podniků a výzkumných institucí dostatečně nepodporuje. Snažit by se prý ale měly i samotné firmy. „Stát se bez privátních firem neobejde. A aktivita v této oblasti by měla být spíše na straně soukromých subjektů,“ tvrdí.

Pro firmy má však velký význam kvalitní systém vzdělávání, díky kterému vzniká kvalifikované pracovní síla. To má totiž vazbu právě i na rozvoj inovací a posilování konkurenceschopnosti. Odpovídá tomu i fakt, že výrazná většina (96 %) firem považuje v souvislosti s inovacemi za nejdůležitější faktor odborné znalosti svých zaměstnanců.