Nečasův kabinet kývl na Exportní strategii ČR

zdroj: Vláda ČR.

Vláda premiéra Petra Nečase na svém včerejším (14. března) zasedání schválila Exportní strategii ČR pro období 2012-2020, kterou nedávno představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Dokument kabinetním hlasováním prošel i přes výhrady ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, který tento týden přišel s vlastní koncepcí podpory českých vývozců v zahraničí.

Česko bude mít novou proexportní strategii. Dokument, který vzešel z dílny ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby (ODS) ministr společně s premiérem Petrem Nečasem (ODS) představil na začátku února (EurActiv 7.2.2012). Včera materiál na svém zasedání schválila vláda. 

„Považuji za jeden z klíčových úkolů vlády České republiky v rámci její prorůstové agendy podpořit export českého zboží a českých služeb, protože jsme silně proexportně orientovaná ekonomika,“ řekl premiér. Vývoz se na HDP země podílí téměř z 80 %.  

Jak zdůraznil ministr Kuba, Česká republika se bude chtít v příštích osmi letech soustředit především na podporu přítomnosti českých firem na trzích rychle rostoucích ekonomik. V současné době totiž český vývoz v drtivé většině (83 %) směřuje do zemí Evropské unie.  

„Země EU stále představují a i v budoucnu budou představovat nejdůležitější odbytiště českého exportu. V EU se tak chceme zaměřit na zachování stávajících pozic a jejich další rozvoj především ve prospěch malých a středních podniků,“ vysvětlil ministr Kuba. 

Tvůrci strategie představili seznam celkem 40 zemí, kam by se měl v blízké budoucnosti český export orientovat – najdeme mezi nimi zmiňované rychle rostoucí trhy zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), ale i USA, Japonsko, Kanadu nebo některé latinskoamerické či africké země. 

Ministerstvo chce také změnit to, aby se export zaměřoval pouze na několik vybraných oblastí, jako je v českém případě strojírenský průmysl a výroba dopravních prostředků. Je to podle něj důležité obzvlášť v době, kdy je tento sektor poznamenán hospodářským útlumem, kterým si Evropa v současné době prochází.  

Strategie si také bere za cíl zlepšit informovanost podnikatelů jak v zahraničí, tak doma. Má k tomu sloužit téměř zdvojnásobený počet obchodních misí (ze současných 37 stoupne na 70). Rezort toho chce dosáhnout sloučením stávajících agentur, které spadají pod jeho působnost, CzechTrade a CzechInvest. 

To se ale příliš nezamlouvá například drobným podnikatelům, kteří krátce po zveřejnění strategie dali najevo své obavy z toho, že integrací těchto vládních zahraničních agentur dojde k narušení již osvědčené sítě služeb (více EurActiv 10.2.2012). 

Proti dokumentu se ohradil i ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09), který tento týden představil vlastní představu o tom, jak by měla vypadat podpora českých exportérů v zahraničí (EurActiv 13.3.2012). 

Zdůraznil například význam podpory vývozců na nejvyšší úrovni – tedy na úrovni diplomatů, velvyslanců, ale často i ministrů, premiéra a v neposlední řadě prezidenta.

Různé představy rezortů o prosazování ekonomických zájmů v zahraničí vedla v minulosti vytvoření dvou paralelních systémů podpory exportu (jeden v gesci ministerstva zahraničí, druhý v gesci MPO), který podnikatelé často kritizují.