MPO se snaží zapojit firmy do technické výuky

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dokončilo plán na podporu technického vzdělávání v České republice. Návrh zákona o daních z příjmů, který má zlepšit přípravu a zvýšit kvalitu absolventů odborných škol, byl už zaslán do Parlamentu ČR. Ministerstvo tedy doufá, že nový systém podpory technické výuky bude platit od 1. září.

Počet absolventů technických škol se v České republice dlouhodobě snižuje (EurActiv 14.2.2013). Technicky vzdělané pracovníky přitom český průmysl potřebuje, firmy proto současný stav vytrvale kritizují (EurActiv 29.6.2012).

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka hrozí tuzemskému průmyslu takřka kolaps. Školský systém je tedy podle něj třeba nastavit tak, aby se na trh práce dostávali technicky vzdělaní pracovníci.

Potřebných změn v technickém vzdělávání se snaží dosáhnout Ministerstvo průmyslu a obchodu. V průběhu minulého roku připravovalo ve spolupráci se zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a Fóra průmyslu a vysokých škol návrh novely, která by měla přispět ke zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v průmyslových odvětvích.

Šéf rezortu Martin Kuba (ODS) představil kontury návrhu již v září loňského roku (EurActiv 6.9.2012). Dnes (26. března) jeho úřad oznámil, že návrh byl dokončen a putuje do dolní komory Parlamentu ČR.

Praxe ve firmách

Hlavním záměrem navrhovaných opatření je více zapojit zaměstnavatele do procesu výuky. „Firmy upozorňují na ohrožení konkurenceschopnosti právě nedostatkem odborně připravených lidí z důvodu nízké kvality a neaktuálnosti odborné přípravy studentů. V rámci posílení konkurenceschopnosti České republiky je proto třeba, aby zaměstnavatelé hráli ve vzdělávání větší roli a stát jim k tomu připravil podmínky,“ vysvětlil smysl plánovaných opatření Kuba.

Konkrétně se jedná o tři nástroje v oblasti daní z příjmů. Cílem prvního z nich je kompenzovat vysoké náklady spojené s odbornou výukou přímo na pracovišti. „Novela zavádí možnost odečtu nákladů na jednoho žáka konajícího praxi ve firmě od základu daně paušální částkou ve výši 80 tisíc korun. V případě délky praxe 200-400 hodin za rok bude možné aplikovat odpočet 40 tisíc korun,“ uvedl jeden z předkladatelů návrhu Pavel Staněk (ODS).

Dalším opatřením je zvýšení limitů u daňově uznatelných výdajů stipendií. To by mělo hrát roli při volbě oboru vzdělávání. Posledním bodem návrhu je podpora firemních investic do vybavení, které bude využito při vzdělávání. Podnikům bude v případě takových investic umožněn odečet až 110 % od základu daně, přičemž vybavení bude na výuku používáno minimálně po dobu tří let.

Postoj zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé novelu vítají. Prezident Hospodářské komory Petr Kužel považuje právě odečet daně z příjmu za „základní a nezbytné prorůstové opatření pro zvýšení kvality odborného vzdělávání.“ Bylo by podle něj ale potřeba rozšířit navrhovaná opatření, aby platila nejen na žáky a studenty, ale i na učitele odborných předmětů. „V tomto případě by opatření měla několikanásobně větší multiplikační efekt z hlediska kvality výuky odborných předmětů,“ sdělil Kužel EurActivu.

„MPO postupuje správným směrem a věříme, že bude následovat další opatření podporující odborné vzdělávání tak, jak avizovala vláda ve svém lednovém usnesení,“ dodal.

Spokojenost s návrhem sdílí i Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR), přichází prý ale pozdě. „Bohužel k určité změně pohledu dochází teprve v době, kdy na jedné straně je téměř 600 tisíc lidí bez práce a na druhé straně firmy volají po mnoha desítkách tisíc chybějících techniků,“ vysvětlil redakci mluvčí svazu Milan Mostýn. Není totiž dostatek učňů a odborně vzdělaných středoškoláků.

Za klíčové SPČR považuje navržené změny zákona o dani z příjmu pro firmy investující do odborného vzdělávání a také to, aby tyto firmy získaly možnost daňově uznatelných nákladů na studenta a jejich zvýšení u stipendií. „Taková investice se státu vrátí mnohonásobně, a to vyšší zaměstnaností,“ upřesňuje Mostýn.

To stojí i v dnešním vyjádření MPO. Opatření podle něj navíc napomohou ke zvýšení efektivity práce, a tím ke zvýšení výnosů firem spojených s odvodem vyšších daní, a současně také přispějí ke snížení nákladů na technické vybavení škol.