MVČR: Státní občanství má být udělováno jen plně integrovaným žadatelům

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: nuttakit.

Vláda minulý týden schválila návrh zákona o státním občanství navržený Ministerstvem vnitra (MVČR), který upravuje podmínky pro zisk a ztrátu občanství. Podle rezortu je jedním z cílů této novely prokázat, že osoby žádající o udělení českého státního občanství jsou plně integrovány do české společnosti. MVČR tak reaguje na kritiku neziskových organizací, podle kterých jsou nové podmínky příliš přísné.

Vláda během minulého týdne schválila zákon o občanství České republiky, který upravuje pravidla pro udělování a pozbývání státního občanství.

Nový zákon má například zavést možnost dvojího občanství, zjednodušit nabytí státního občanství příslušníkům tzv. druhé generace, tedy cizincům, kteří se na území České republiky narodili, nebo zde žijí od dětství, či usnadnit zisk občanství České republiky bývalým československým státním občanům nebo jejich potomkům.

Na adresu nového zákona však zazněla kritika ze strany některých neziskových organizací (EurActiv 3.10.2012). Ty vládě vyčítají  především přílišné zpřísnění podmínek pro udělování státního občanství. Podle Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty a Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva jde například o omezování soudního přezkumu rozhodnutí, či prodloužení lhůty k rozhodnutí ze současných 90 dnů na dvojnásobek.

Pro zpřísnění některých podmínek pro zisk občanství však podle ministerstva vnitra, jež je tvůrcem sporného zákona, existují pádné důvody.

„Nový zákon o státním občanství skutečně v některých ohledech přináší zpřísnění podmínek pro jeho získání. Důvodem pro nové definování některých podmínek pro udělení státního občanství České republiky bylo to, aby jejich splněním bylo prokázáno, že osoby žádající o udělení českého státního občanství jsou plně integrovány do české společnosti, a že je mezi konkrétním žadatelem a Českou republikou úzký, trvalý a fakticky doložitelný vztah,“ sdělilo EurActivu MVČR.

Jak si stojíme v porovnání s Evropou?

Podle neziskových organizací by zavedení nového zákona mohlo ještě více zmenšit již tak nízký počet cizinců, kterým bude státní občanství uděleno.

„Občanství není něčím, čím stát musí bezpodmínečně šetřit. V zájmu každého demokratického státu je, aby ti, kdo na jeho území trvale žijí, měli i všechna občanská práva a podíleli se na správě věcí veřejných,“ vysvětlil svůj postoj Marek Čaňek z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty.

Organizace upozorňují na to, že podle statistik Eurostatu je ČR již dnes nejpřísnějším státem při udělování občanství, neboť občanství je udělováno asi jen jednomu tisíci cizinců ročně.

Tento argument však MVČR označuje za naprosto zavádějící. „Tyto statistiky uvádějí pouze to, kolika osobám bylo státní občanství v té které zemi uděleno, nikoli však to, kolik osob žádost podalo a jakým způsobem byly žádosti vyřízeny,“ vysvětlil naší redakci Břetislav Oliva z odboru tisku MVČR a dodal, že podle statistik rezortu se počet osob, kterým bylo uděleno státní občanství České republiky v roce 2011, zvýšil oproti roku 2010 o cca 50 %.

Návrh nyní zamíří do Parlamentu, kde mohou normu upravit poslanci a senátoři.