MPO chce motivovat firmy k podpoře technického školství

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Danilo Rizzuti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce po firmách, aby více investovaly do technického vzdělávání v České republice, a slibuje jim za to daňové úlevy. Zemi totiž chybí dostatek kvalifikovaných technických pracovníků s odpovídající praxí. Včera (5. září) to uvedl šéf rezortu Martin Kuba.

Podle zatím posledního žebříčku konkurenceschopnosti, který již tradičně sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Česká republika mezi 144 hodnocenými státy aktuálně nachází na 39. místě. Oproti loňskému roku si pohoršila o jednu příčku. 

Na to, že na tom svůj podíl nese i současný stav českého technického vzdělávání, který hlásí nedostatek kvalitních absolventů s praxí, dlouhodobě upozorňují zaměstnavatelé i firmy (např. EurActiv 30.5.2012 a EurActiv 29.6.2012). 

Podle nich zakopaný pes leží v nedostatečném zohledňování potřeb české ekonomiky. Jak uvádí Český statistický úřad, za posledních sedm let se zvýšil počet vysokoškolsky vzdělaných lidí o 110 tisíc, zatímco počet techniků vzrostl pouze o 10 tisíc. Průmysl, který tvoří 30 % českého HDP, by ale podle nich uvítal absolventy učebních oborů, jako je strojírenství, stavebnictví, doprava nebo spoje, kam se ovšem příliš žáků nehlásí. 

Asociace děkanů technických fakult v České republice je přesvědčena, že celé situaci nahrává fakt, že technicky orientované vzdělávací programy jsou výrazně podfinancované. Příspěvek na studenta technické fakulty tvoří prý jen 60 % příspěvku na studenta fakulty přírodovědecké. 

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, poukazuje ještě na jeden aspekt, kterým je demografický vývoj. „Proti 80. a 90. letům nám do škol každoročně nastupuje o třicet tisíc žáků méně. Současné vidíme odchod technicky vzdělaných generací do důchodu. To je pro průmysl časovaná bomba,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro měsíčník Podnikatel. 

I z tohoto důvodu se rezort průmyslu a obchodu (MPO) rozhodl představit kroky, které by měly situaci na českém pracovním trhu do budoucna změnit. 

Motivujme firmy 

Návrh, který včera novinářům prezentoval šéf rezortu Martin Kuba, byl vypracován společně se zástupci zaměstnavatelů a vyjádřit se k němu mohli i zástupci technických vysokých škol nebo ministerstva školství (MŠMT). 

Návrh počítá s daňovými úlevami pro firmy, které spolupracují se školami a učilišti, změnami ve financování technických vzdělávacích institucí nebo s realokací prostředků z Operačního programu Vzdělávaní pro konkurenceschopnost na podporu materiálního a technického vybavení škol (více EurActiv 5.9.2012). 

Kvůli podpoře firemních investic do vzdělávání bude podle ministra Kuby potřeba změnit zákon o dani z příjmu. Ministerstvo totiž chce, aby si podnikatel, který zakoupí například soustruh a umožní, aby se na něm učili studenti, mohl tuto investici odečíst od základu daně.  

Ministerstvo chce zároveň firmy povzbudit, aby do svých řád přijímaly co nejvíce praktikantů či stážistů. Školy totiž mnohdy kvůli nemodernímu vybavení nemohou svým studentům poskytnout kvalitní zázemí a nabídnout jim odpovídající praxi. Firma, která dovolí, aby u ní učni vykonávali praxi, si bude moct od základu daně odečíst paušální částku (až 80 tisíc korun na jednoho žáka/studenta). 

„Ušetřené peníze může firma použít na svůj další rozvoj,“ uvedl ministr a dodal, že jeho rezort chce v budoucnosti více podporovat i firemní stipendia a pokusit se prosadit změny financování vysokých škol. 

„Musí být zohledněny i jiné parametry, než pouze ´platí se za hlavu´, například zda se studenti uplatňují v praxi, zda jejich vzdělání přinese trhu nějaký efekt a zda jej zrovna vláda podporuje,“ dodal. 

Matematika od raného dětsví

Návrhy, které ministerstvo průmyslu a obchodu včera prezentovalo, se ale zaměřují především na firmy a školy. Otázkou proto zůstává, zda budou mít šanci přinést užitek, pokud se na technické obory nepodaří přilákat více studentů. 

„Tímto tématem chceme otevřít celou koncepční debatu a změnit pohled na celý systém vzdělávání,“ řekl ministr Kuba, podle něhož se bude jednat o dlouhodobý proces, s nímž se bude muset začít již od mateřské školky či základní školy. Děti by se podle něj neměly bát předmětů, jako je matematika, a od dětství by si měly osvojovat základy logického myšlení. 

Podle Petra Kužela z Hospodářské komory ČR bude ale velmi záležet především na rodičích, aby pochopili a začali dětem odmala vštěpovat, že „montérky už není sprosté slovo“. 

Stanoviska 

„Je ve veřejném zájmu otevřít odbornou a politickou diskuzi o aktuálním stavu českého technického vzdělávání a jeho dopadu na konkurenceschopnost České republiky, životní úroveň a pracovní místa,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba

„Průmysl byl, je a ještě dlouho bude základem české ekonomiky,“ řekl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Neměli bychom podceňovat, že během pěti deseti let odejde poslední technicky vzdělaná generace, která byla základem našich firem. Náhrada za ni zatím není,“ dodal. 

„Jedná se o prorůstová opatření, která budou startovat českou ekonomiku,“ uvedl na adresu návrhů MPO Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR. 

„Každý rektor technické školy, který je v kontaktu s firmami, slyší jejich nářky nad chybějícími kvalitními absolventy inženýry,“ řekl Karel Rais, rektor Vysokého učení technického v Brně.