Mladí lidé musí najít zodpovědnost za svůj profesní život

zdroj: ShutterStock.com; autor: Goodluz.

Jedním z receptů, jak bojovat s vysokou nezaměstnaností mladých lidí, která již několikátým rokem trápí většinu států evropské osmadvacítky, je snaha maximálně podporovat jejich motivaci. Mladí lidé musí začít věřit, že pokud o něco opravdu usilují, dokáží to. Na tomto závěru se shodli účastnici nedávného semináře, který probíhal v Evropském parlamentu v Bruselu.

„Mou prioritou číslo jedna, která bude propojovat naprosto všechny předložené návrhy, je obnovit růst Evropy a pomoci občanům najít si práci.“ Tato věta zazněla přesně před rokem z úst tehdy čerstvě zvoleného předsedy Evropské komise Jean-Claudea Junckera, který ve Štrasburku představoval své plány na dalších pět let.

EU si v minulosti prošla nelehkým obdobím a dopady hospodářské krize pociťuje dodnes. Některé členské státy se od roku 2008 potýkají s vysokým veřejným zadlužením a obrovskou mírou nezaměstnanosti. Na konci loňského roku dosáhla míra nezaměstnanosti v evropské osmadvacítce 9,9 % a celý problém je navíc umocněn tím, že mezi jednotlivými státy existují značné rozdíly. Zatímco v Německu se míra nezaměstnanosti pohybuje kolem 4,8 % a ve Španělsku atakuje hranici 24 %.

„Ztratili jsme mnoho pracovních míst a ta, která nyní vznikají, vyžadují úplně jiné dovednosti,“ uvedla na nedávném semináři v Bruselu Chiara Riondinová z Generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost (DG EMPL).

Na problém dovedností a kvalifikací, které nevyhovují požadavkům pracovního trhu, dlouhodobě upozorňují i zástupci evropského průmyslu a podnikatelé. Například v průzkumu, který si mezi výkonnými řediteli předních evropských firem nechala zpracovat společnost PricewaterhouseCoopers, 81 % oslovených uvedlo, že pro jejich byznys je klíčové najít zaměstnance s mnohem širší škálou dovedností, než tomu bylo v minulosti.

Podle české europoslankyně Martiny Dlabajové se v EU aktuálně nacházejí přibližně dva miliony pracovních míst, které nelze obsadit kvůli nesouladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. S konkrétními doporučeními, jak situaci na evropské pracovním trhu zlepšit, přichází i její zpráva, která nedávno prošla hlasováním ve výboru pro zaměstnanost Evropského parlamentu a která zanedlouho poputuje na štrasburské plénum.

Když se chce, jde to

Kromě tradičních receptů, k nimž patří nutnost přijmout důležité a ambiciózní strukturální reformy, posílit pracovní mobilitu, podporovat odborné vzdělávání či lépe předvídat budoucí požadavky na dovednosti, je podle účastníků zmiňovaného semináře důležité začít takříkajíc od píky.

Jednou ze skupin, na kterých se několikaletá hospodářská krize v Evropě podepsala vůbec nejvíce, jsou totiž mladí lidé. Podle údajů Evropské komise se v prosinci loňského roku v celé evropské osmadvacítce nacházelo více jak pět milionů mladých bez zaměstnání (ve státech eurozóny to byly 3,2 miliony). Míra nezaměstnanosti v celé EU dosáhla 21,4 %, v eurozóně 23 %. Bez pracovního místa se tak ocitl téměř každý pátý mladý člověk.

„Musíme podporovat motivaci mladých lidí a naučit je, jak být zodpovědný za svůj profesní život,“ uvedla na zmiňované diskusi další europoslankyně Danuta Jazlowiecka. Mladí lidé musí vědět, že když chtějí něčeho v životě dosáhnout, je to možné, zdůraznila.

Simon Baldassari z Generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářský růst (DG GROW) je přesvědčen, že aby se situace mladých lidí na trhu práce v dohledné době zlepšila, je nezbytně nutné začít propojovat studenty s pracovním světem již během jejich studia. Jedině tak lze alespoň částečně zajistit, že ze škol nebudou vycházet lidé, kteří budou mít problém sehnat zaměstnání. „Technické dovednosti je možné získat během výuky ve škole, ale jak je správně využívat, zjistí studenti jen při odborné praxi přímo ve firmě,“ dodal.

Neméně podstatné je ve studentech, ideálně již na základních školách, podporovat rozvoj manažerských schopnosti a podnikatelského ducha. A to nejen proto, aby sami rozjeli byznys, ale aby byli podnikaví a kreativní i jako zaměstnanci.

„Stále více společností hledá u lidí právě tyto schopnosti, tedy ochotu převzít iniciativu, pracovat flexibilně a také dovednost řešit problémy. Zájem je o pracovníky, kteří nejsou pasivní a slepě neplní pouze úkoly, které jsou jim uloženy,“ uvedl Baldassari s tím, že ideální cestou, jak v mladých lidech, třeba již na základní škole pěstovat tyto dovednosti, je zapojovat je do nejrůznějších projektů. To je naučí lépe pracovat se zdroji, vyrovnávat se s chybami a lépe odhadovat dopady jednání.

Autor: Lucie Bednárová