Mladí Češi se obávají přechodu ze školy do práce, optimisticky nevidí ani své důchody

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: adamr

Mladí lidé v České republice mají obavy z toho, jak se jim podaří po škole nastoupit do pracovního procesu. Většina z nich si také myslí, že budou muset pracovat do konce života. Ve srovnání s dalšími částmi světa si mladí v České republice i ve zbytku Evropy myslí, že nejlepší léta již pro jejich země pominuly. Mladí Evropané prý také nemají podnikatelského ducha, ukázal průzkum.

Mladí Češi se nejvíce obávají doby, kdy budou muset ze školy přecházet do zaměstnání, a také toho, že nebudou mít ve stáří dost peněz na důchod a že budou muset pracovat do konce svého života. Myslí si to prý 61 % respondentů. Celkově je ale většina mladých lidí v České republice se svým životem spokojena, ukázal průzkum realizovaný agenturou Penn Schoen Berland.

V některých aspektech se pohledy české mládeže liší od toho, jak svět kolem sebe vidí jejich vrstevníci v jiných částech světa. Například se prý ukazuje, že jsou méně optimističtí a mají více obav z budoucnosti. Polovina z nich se třeba domnívá, že jejich země má už své lepší dny za sebou, ačkoliv ve světě tento názor převládá jen u jedné třetiny mladé populace.

Mladí Češi také věří, že na úspěšnou budoucnost je připraví studium cizích jazyků; dávají mu přednost před technickými obory i ekonomií. V celosvětových výsledcích se ukazuje, že mladí lidé spoléhají spíše na studium moderních technologií. Velkou příležitost vidí mladí lidé v Česku v podnikání, jenže jen málo z nich o vlastním podnikání přemýšlí.  V tom jsou si podobní s ostatními mladými Evropany.

„Je pravda, že současný systém vychovává spíše zaměstnance než zaměstnavatele,“ řekl při představení průzkumu v České republice Michal Urban, ředitel odboru pro mládež na ministerstvu školství. Ministerstvo chce proto podle jeho slov podnikatelského ducha u mladých lidí podporovat a využít by k tomu v příštím programovacím období chtělo i peníze z evropských fondů.  

„Nejpodnikavější“ jsou podle průzkumu naopak mladí lidé v Americe nebo Asii. Mezi Evropou a Asií nebo Jižní Amerikou ostatně existují rozdíly i v dalších oblastech. Mladí Evropané jsou pýr celkově skeptičtější k budoucnosti svých zemí. Mládež v Asii se zase na rozdíl od svých vrstevníků ve zbytku světa domnívá, že světová i lokální ekonomika vyvíjí správným směrem. Na ostatních kontinentech si to myslí mnohem méně lidí.

Moderní technologie mění svět

Celkově se studie zaměřila na více než 12.000 lidí z 27 lidí světa. Čechů se do průzkumu zapojilo pět stovek.

„Lépe poznat, jak se mladá generace dívá na současný svět, jak smýšlí, co z hlediska své budoucnosti vnímá za nejdůležitější, co ji motivuje, to byly hlavní důvody, které naši společnost vedly k realizaci této unikátní studie,“ uvedla Dana Dvořáková, ředitelka korporátní komunikace společnosti Telefónica. Právě Telefónica si studii společně s Financial Times zadala.

Průzkum se zaměřil na tzv. generaci Y, tedy mladé lidi ve věku od 18 do 30 let, kteří budou v roce 2025 tvořit většinu produktivní populace.

To, co mají mladí lidé po celém světě společné, jsou podle autorů průzkumu velmi dobré znalosti a dovednosti ve využívání moderních technologií. Ty hrají u mladých lidí důležitou roli při překonávání jazykových bariér a při hledání práce, ale podle většiny také zvětšují rozdíl mezi bohatými a chudými.

„Postoj k moderním technologiím navíc názorově rozděluje muže a ženy,“ komentovala závěry průzkumu Dvořáková. Například v České republice se za technicky velmi vyspělé považuje 15 % mladých mužů, u mladých žen je to jen 5 %. Pro více jak třetinu českých mužů je navíc studium moderních technologií oborem, který mladé generaci zajistí úspěšnou budoucnost. U žen takto smýšlí jen 7 %. Velké rozdíly mezi pohlavími v této otázce panují i v globálním srovnání.