Mandelson vybízí ke sbližování EU a Ruska

Evropský komisař pro obchod Peter Mandelson požádal EU a Rusko aby se přestaly chovat „jako dvě města, která spojuje jen úzká silnice a plynovod“ a zaměřily se na vytvoření dlouhodobých, vzájemně výhodných hospodářských a obchodních vztahů a nepropadly krátkodobému politickému taktizování.

Ve svém vystoupení na půdě mezinárodního neziskového sdružení EU-Russia Center zdůraznil, že je zapotřebí, aby Evropa a Rusko lépe integrovaly své ekonomiky a tím se postavily „nevyhnutelným politickým tlakům, které hrozí, že je rozdělí“.

„Na dva tak veliké a po hospodářské stránce se doplňující sousedy je zde až zarážející nedostatek ekonomické integrace. Pokud z tohoto mixu vyjmeme energii, ruské vývozy do Evropské unie jsou zhruba stejně velké jako (vývozy) Maroka nebo Argentiny,“ uvedl komisař.

Vyzval proto Moskvu, aby zužitkovala svou blízkost k evropským trhům a zapracovala na vytvoření stabilnějšího podnikatelského a politického klimatu, které by zahrnovalo méně dovozních bariér a přilákalo tak investory z EU.

Zásadním prvkem pro vytvoření důvěry bude přístup Ruska k Světové obchodní organizaci (WTO), uvedl Mandelson a vyzval prezidenta Vladimira Putina, aby urychleně vyřešil zbývající otázky, které Rusku brání získat souhlas Evropské unie ke vstupu do WTO.

Dodal, že tak důležité a strategické otázky jako je tato by neměly být na stejné úrovni jako hádky o vývozní dotace a překážky: „Neměli bychom připustit, aby taková témata dominovala našim vztahům,“ naléhal Mandelson krátce před konáním bilaterálního summitu, který se odehraje 26. října 2007 v Portugalsku a na němž mají obě strany hovořit o budoucnosti evropsko-ruských vztahů a řadě dalších mezinárodních a regionálních otázkách včetně budoucího statusu Kosova, mírového procesu na Blízkém východě či iránského jaderného programu.

Minulý týden ale Polsko opětovně pohrozilo, že zablokuje vstup Ruska do WTO, pokud Moskva odmítne zrušit téměř dva roky trvající embargo na vývoz polského masa a mléčných výrobků.

Rusko si pohněvalo také Švédsko a Finsko poté co Moskva v březnu jednostranně uvalila clo na vývoz nezpracovaného dřeva. Obě země, jejichž papírenský průmysl je na dovozu ruského dřeva závislý, se v reakci na tento krok rozhodly jednání rovněž zablokovat.