Malí a střední podnikatelé by v ČR rádi viděli stabilní prostředí

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: mrpuen

Česká republika musí podle doporučení, která obdržela v rámci Evropského semestru, zapracovat mimo jiné na zlepšení podnikatelského prostředí. Asociace podnikatelů se domnívá, že výrazným krokem by bylo snížení administrativní zátěže. Je prý však také důležité, aby bylo prostředí v českém podnikání především stabilní.

Evropská rada na konci června schválila doporučení (Country-specific Recommendations – CSR) pro ekonomiky jednotlivých států EU v rámci tzv. Evropského semestru pro ekonomické řízení. Unie tak každý rok poukazuje na slabiny i potenciály hospodářství členských zemí.

Ve svých doporučeních pro Českou republiku Rada mimo jiné zdůraznila, že Česko by mělo zapracovat na zlepšení podnikatelského prostředí. Zaměřit by se mělo zejména na boj s korupcí, správné čerpání financí z evropských fondů nebo vyřešení otázky anonymních akcií. Zásadní je prý také efektivní provádění nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ve srovnání s minulým rokem se pak ČR podle Unie podařilo alespoň částečně snížit administrativní zátěž pro podniky. Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) se však domnívá, že v této oblasti má Česká republika ještě co dohánět.

„Významným příspěvkem ke zlepšení podnikatelského prostředí by bylo skutečné, nikoli jen deklarované snížení administrativy,“ řekla EurActivu členka představenstva Pavla Břečková.

Administrativní zátěž je podle ní velkým problémem zejména pro drobné podnikatele, kteří nemají dostatečné množství zaměstnanců, kteří by se „papírování“ mohli věnovat. Neproduktivní a drahá je prý ale také z pohledu středních firem.  

Ke snížení této zátěže a zlepšení podnikatelského prostředí by prý mohlo přispět mimo jiné sdílení dat ze strany státních orgánů.

Je prý také velmi důležité, aby pravidla v oblasti podnikání přinesla vedle zjednodušení a zprůhlednění také celkovou stabilitu. Doposud se prý totiž legislativa spojená s podnikáním příliš často měnila. S tím souvisí i stabilita investorského prostředí, která je podle Břečkové „signálem korektnosti a ekonomické i morální vyspělosti“. Nemělo by tak prý příliš často docházet k zavádění dodatečných daní a podobně.

Ke stabilitě by pak mělo přispět také zpracování dlouhodobých strategických koncepcí pro významné sektory českého hospodářství (příkladem může být Státní energetická koncepce, které se EurActiv mimo jiné věnuje v dalším dnešním článku). Tyto dokumenty by měly podle AMSP vznikat takovým způsobem, aby je respektovaly politické strany napříč celým spektrem.