Malé a střední podniky mají mít lepší přístup k financím z EU

zdroj: Pixabay; autor: geralt.

Evropská komise dlouhodobě zastává názor, že malé a střední podniky představují klíč k překonání hospodářské krize. Snaží se je tedy různým způsobem podporovat. V současnosti je prý důležité hlavně zlepšit jejich přístup k finančním prostředkům z EU. Vyplývá to ze zprávy, kterou Komise zveřejnila společně s Evropskou investiční bankou minulý týden.

Malé a střední podniky se podle Evropské komise významně podílejí na vytváření pracovních míst, a přispívají tak k hospodářskému růstu a snižování nezaměstnanosti. Podle Komise je proto třeba pracovat na vylepšení podmínek pro jejich podnikání.

Jedním z největších problémů, se kterými se prý malé a střední podniky v EU potýkají, je nedostatečný přístup k financím, které jim může půjčovat Evropská investiční banka (EIB). Ta jim v roce 2012 poskytla 13 miliard eur.

Malé a střední podniky finančně podporuje také přímo Evropská komise. Jí poskytnuté záruky ve výši 1,1 miliard eur totiž pomohly zprostředkovat půjčky v hodnotě vyšší než 13 miliard eur. Ke svému posílení je využilo na 220 tisíc malých podniků v Evropě, přičemž drtivá většina z nich (90 %) má méně než deset zaměstnanců.

Aby se zlepšil přístup malých a středních podniků k těmto financím, Evropská komise minulý týden spustila nový internetový portál, který obsahuje veškeré informace o dostupných prostředcích z EU. V rámci různých programů EU je totiž pro období 2007-2013 k dispozici přes 100 miliard eur. Nově je přístup ke všem těmto prostředkům umožněn na jednom místě.

Podle předsedy Asociace malých a středních podniků Karla Havlíčka je ale komunikačních nástrojů k financování už velké množství a firmy se v tom už začínají ztrácet. „Nejlepší řešení je to nejjednodušší a spíše bych využil tuzemské informační kanály, na které jsou firmy zvyklé,“ upřesnil redakci Havlíček.

„Přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům zůstává obtížný a to je jeden z hlavních důvodů současného hospodářského poklesu,“ uvedl v této souvislosti eurokomisař pro průmysl a podnikání Antonio Tajani. Je proto podle něj klíčové napomoct tomuto „motoru Evropy“ k oživení. Připomíná také, že právě malé a střední podniky vytvářejí 85 % pracovních míst v EU.

Havlíček se ale domnívá, že Evropská komise sice vkládá na podporu menších firem hodně energie, zdaleka všechny ovšem prý nepadají na úrodnou půdu.

Narůstající podpora malých a středních podniků je ale vyvažována poklesem podpory těch velkých. Evropská komise plánuje v příštím programovém období snížení intenzity veřejné podpory pro velké firmy ze 40 na 25 % (EurActiv 15.3.2013). Změna pravidel by se měla týkat firem nad 250 zaměstnanců. Takové opatření podle zástupců velkých společností může odlákat zahraniční investory z České republiky.