Lososový spor EU-Norsko je vyřešen

Evropská unie a Norsko koncem minulého týdne ukončily obchodní spor týkající se lososů. Brusel nakonec souhlasil, že nahradí antidumpingová opatření na dovoz norského lososa odsouhlasenou minimální importní cenou.

Minimální importní cena byla prozatím stanovena na 2,81 eur za 1 kg čerstvého lososa.

Brusel zavedl ochranná opatření kvůli Irům a Skotům, kteří se nebyli schopni vypořádat s levnější konkurencí. EU tak preferovala skupinu skotských a irských producentů lososů před vztahem ke členské zemi Evropského hospodářského prostoru. K Norsku EU přistupovala v této kauze podobně jako ke třetím zemím, např. k Chile.

Norsko hrozilo, že spor se bude řešit na půdě Světové obchodní organizace. Podle norské vlády byla ochranná opatření v rozporu s pravidly WTO, s chilskou vládou již předběžně s organizací konzultovala.

Rybářský průmysl je pro Norsko velmi citlivým tématem. Norsko je jako malá země velmi výrazně orientované na export. Na importu lososů do EU se podílí ze 60%.