Komise: Při vývoji chytrých měst je třeba efektivně využívat finanční zdroje

Neelie Kroes, eurokomisařka pro digitální agendu; zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Sebastiaan ter Burg.

Pro vývoj a aplikaci moderních technologií ve městech chce Evropská komise využívat synergie v různých oblastech výzkumu a vývoje a efektivně používat finanční zdroje. Představila proto nový plán, na jehož základě by měly být podporovány projekty přinášející do měst například efektivnější dopravu a kvalitnější životní prostředí.

Evropská komise v úterý (10. července) představila nový plán na podporu chytrých technologií v městských oblastech. Pro rok 2013 se rozhodla vyčlenit na vývoj těchto technologií 365 milionů eur.

Inovační plán se zaměřuje na synergické využívání finančních prostředků v oblasti energetiky, dopravy a informační a komunikačních technologií (ICT). Na projektech by se měl vedle evropské exekutivy podílet také soukromý sektor.   

Plán počítá například s podporou satelitních technologií pro řízení dopravy, městských autobusů poháněných elektřinou, které využívají digitální technologie, nebo infrastruktury pro elektromobily.

Podle Evropské komise je zefektivnění spotřeby energie ve městech jedním z nejdůležitějších aspektů pro splnění energeticko-klimatických cílů, ke kterým se Evropa zavázala do roku 2020. Městské oblasti totiž v EU spotřebovávají 70 % energie.

Významnou součástí konceptu chytrých měst je také lepší řízení dopravy. „Evropská města nejvíce trpí dopravními nehodami, přetížením komunikací, špatnou kvalitou vzduchu a přílišným hlukem,“ řekl evropský komisař pro dopravu Siim Kallas.

„Chytrá města, to jsou zelená města,“ dodala eurokomisařka pro digitální agendu Neelie Kroes. Podle jejích slov je také třeba snížit uhlíkovou stopu ICT, které podle odhadů spotřebovávají 8 až 10 % evropské elektřiny.

Podpora vývoje chytrých měst jde ruku v ruce s dalšími inovačními iniciativami Evropské komise. Týká se to například programu pro vývoj nově vznikajících technologií, mezi něž patří například domácí roboti nebo nanomateriály schopné zaznamenávat nepatrné změny v chování lidského těla.

Podle komisařky Kroes bude zavádění nejmodernějších technologií do měst vyžadovat určitý čas. Důvodem pro to jsou prý rozdílné zájmy různých skupin a také jistý odpor k překonávání bariér v oblastech, jako jsou právě ICT, doprava, energetika, zdravotnictví a nakládání s odpadem.

Firmy jsou prý často neochotné k takovým krokům, nebo si jednoduše nemohou dovolit podstupovat rizika, která se mohou při významných změnách v jejich systémech objevit.  

Komise také zdůraznila, že EU bude podporovat pouze projekty, které budou nákladově efektivní. Nemá prý totiž dostatek finančních zdrojů pro experimentování.