Komise navrhuje lepší kontrolu obchodu se zbraněmi

Evropská komise připravila novelizaci směrnice o kontrole získávání a držení zbraní z roku 1991.

Souvislosti:

Evropské společenství reguluje získávání a držení zbraní od roku 1991, kdy byla přijata příslušná směrnice (č. 91/477/ECC). Za uplynulých patnáct let se ovšem problematika malých palných zbraní dostala do pozornosti světové politiky a začala se jí intenzivně věnovat i Organizace spojených národů.

Evropská unie potřebovala zejména přizpůsobit svoji legislativu Protokolu o střelných zbraních, jejž OSN přijala v červnu roku 2001 a k němuž EU v tomtéž roce přistoupila. Současná novelizace byla navržena právě za tímto účelem.

Témata:

Nová směrnice má zjednodušit monitorování civilních zbraní a zvýšit bezpečnost obchodu s těmito zbraněmi.

Dosáhnout by se toho mělo zejména:

  • posílením povinnosti značit palné zbraně při výrobě, ale také při odepisování zbraní z vládních zásob pro využití v civilním sektoru
  • prodloužením minimální doby zálohování informací o zbraních z pěti na deset let
  • povinností zavést tresty za nezákonnou výrobu a obchod se zbraněmi
  • převzetím rozsáhlejších obecných principů pro zneškodnění palných zbraní

Stanoviska:

Místopředsedové Komise Günter Verheugen, zodpovědný za podnikání a průmysl, a Franco Frattini, zodpovědný za justici, vnitro a bezpečnost, prohlásili, že směrnice je součástí mezinárodních závazků Evropské unie a je životně důležitá v boji proti organizovanému zločinu.

Další kroky:

Návrh směrnice byl postoupen Radě a Evropskému parlamentu v rámci příslušné legislativní procedury.