Investice do výzkumu a vývoje firmy plánují i v době ekonomické krize

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: jannoon028

I v době ekonomické krize pokládají přední evropské firmy investice do výzkumu a vývoje za důležitý nástroj pro svůj budoucí rozvoj. Negativně však hodnotí například dlouhou dobu, která je potřebná k získání práv k duševnímu vlastnictví. Význam přikládají také sdílení informací a znalostí s dalšími hráči.

Přední firmy Evropské unie očekávají, že v období let 2012 až 2014 vzrostou jejich investice do výzkumu a vývoje každý rok průměrně o 4 %. V případě společností zabývajících se výrobou softwaru a počítačovými technologiemi se čísla pohybují dokonce okolo 11 %.

Ukázal to nový průzkum Evropské komise, který v první polovině letošního roku provedla mezi 187 evropskými podniky, které do této oblasti investují nejvíce. Podle exekutivy výsledky ukazují, že firmy přikládají výzkumu a vývoji velký význam pro svůj budoucí růst a prosperitu, a to i v období současné ekonomické krize.

Studie mimo jiné ukazuje, že interní investice do výzkumu a vývoje považují oslovené firmy za nejvýznamnější nástroj pro inovace. Velký význam pak přikládají také průzkumu trhu a aktivitám spojeným s představováním nových produktů.  

„Tento pozitivní trend je zásadní pro evropskou konkurenceschopnost,“ komentovala výsledky průzkumu evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn.

„Tyto společnosti jsou hlavními tahouny, díky kterým je evropská ekonomika stále více založena na znalostech a chytrých technologiích,“ dodala. V příštím rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 prý proto inovativní podniky mohou počítat se zvýšenou podporou.

Finanční podpora ze strany Evropské unie přitom podle oslovených firem patří k důležitým faktorům jejich inovační politiky. Dalšími důležitými aspekty jsou národní granty, fiskální pobídky a partnerství mezi veřejnými institucemi a soukromým sektorem.

Negativní dopad má podle firem na inovační aktivity naopak dlouhá doba a náklady, které vyžaduje získání práv k duševnímu vlastnictví. To podle Komise dokazuje, jak potřebné je zavést v této oblasti efektivní režim.

Velkou důležitost přikládají podle studie společnosti také sdílení znalostí, a to ať už jde o partnerství s jinými firmami, výzkumnými institucemi nebo vysokými školami.