ICT prospívají konkurenceschopnosti, je ale třeba měřit, co opravdu funguje, tvrdí SP ČR

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: cooldesign

Strategie pro digitalizaci Česka je připravena, během následujících měsíců by se měla dostat k projednávání vládou. Nejdůležitějším prvkem má být podle odborníků důraz na koordinaci mezi jednotlivými vládními resorty. Svaz průmyslu upozorňuje, že zásadní je také posuzování skutečného vlivu digitalizace na růst konkurenceschopnosti.

Bez vyspělé internetové infrastruktury není konkurenceschopnost České republiky v Evropské unii ani ve světě dlouhodobě udržitelná, je přesvědčeno ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). V minulých měsících připravilo strategický dokument Digitální Česko verze 2.0, který by měl v brzké době zamířit na stůl vlády.  

Strategie stanoví hlavní cíle digitální ekonomiky ČR do roku 2020. Stojí na třech pilířích, kterými jsou rozvoj vysokorychlostních internetových sítí, rozvoj digitálních služeb a zvyšování digitální gramotnosti a elektronických dovedností (EurActiv 9.10.2012).

„ICT není záležitostí jednoho resortu. Proto považuji za nezbytné, aby vláda svým rozhodnutím stanovila priority v oblasti digitální ekonomiky a určila cesty, kterými se vydat při jejich naplňování,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba na semináři, který se na začátku měsíce zabýval tímto strategickým dokumentem.

Přístup k digitalizaci Česka má být nadresortní – s tím se shoduje řada ICT odborníků (EurActiv 23.10.2012). Tento požadavek se objevil i v připomínkách, které k Digitálnímu Česku měly podniky působící v této oblasti. Ucelená strategie by prý měla překonat dosavadní roztříštěnost, která u nás v digitální sféře panuje.

Kdo s kým a co

MPO se proto podle svých zástupců zaměřilo také na koordinační mechanismus, který je pro posun ČR k „reálné informační společnosti“ klíčový. Tento mechanismus bude podle ministerstva využívat spolupráci MPO s Radou vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Počítá se i s konzultačním mechanismem, do kterého má být zahrnuta odborná veřejnost.  

„Po schválení materiálu bude klíčový postup při realizaci jednotlivých strategických opatření. Navrhujeme proto zřídit pracovní týmy za účasti zástupců MPO i dalších ministerstev a také odborníků, které by realizaci opatření řídily a kontrolovaly,“ řekl EurActivu Svatoslav Novák, prezident ICT Unie, jež sdružuje podniky z oboru informačních technologií a elektronických komunikací.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) však upozornil, že koordinační role MPO je v dokumentu popsána velmi vágně a koordinační a rozhodovací mechanismy nejsou přesně stanoveny.

„Řízením některých částí ICT problematiky jsou pověřována další ministerstva, aniž by byl stanoven celkový řídící rámec, s výjimkou obecného konstatování, že vše koordinuje Rada vlády pro konkurenceschopnost ve spolupráci MPO. Odpovědnost se tím opět rozmělňuje,“ tvrdí Svaz.

Konkurenceschopnost?  

Česká republika by se měla podle SP ČR zaměřit také na posuzování toho, jaký bude mít digitalizace skutečný dopad na její konkurenceschopnost. Rozvoj ICT má prý sice v dnešní době podporu Evropské unie i jednotlivých členských států, reálný pozitivní dopad na konkurenceschopnost se však neměří, upozorňuje Svaz.

Státy by proto měly zmapovat, jak využívat informační technologie ke skutečnému zvýšení konkurenceschopnosti. Bez toho nemá strategie v podstatě žádný smysl, řekl redakci Ivan Vrzal, jednatel společnosti Stratman & Associates, který působí v Expertním týmu SP ČR pro ICT.

Na základě takového zkoumání by přitom podle průmyslu mělo probíhat klíčové rozdělování finanční podpory. Tu by měly získávat pouze projekty, po kterých bude existovat skutečná poptávka. Dopady digitalizace na ekonomiku by navíc mělo ministerstvo konzultovat se zástupci podniků, dodal Vrzal.