Firmy chtějí kvůli novele zákona více investovat v ČR

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: jannoon028.

Kvůli novele zákona o investičních pobídkách, která vstoupí v platnost letos v létě, firmy více než dříve zvažují, že atraktivních pobídek k investicím využijí. Poukázal na to nedávný průzkum společnosti Deloitte, který vznikl ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Sdružením pro zahraniční investice – AFI. Vláda si od nového zákona slibuje větší konkurenceschopnost ČR.

Novela, kterou čeští zákonodárci schválili na jaře letošního roku, si klade za cíl zatraktivnit investiční pobídky pro širší spektrum firem. Investice představují pro stát či region výrazný příspěvek k hospodářskému rozvoji a vedou k větší konkurenceschopnosti. 

Průzkum, který mezi desítkami firem z řady odvětví (především ale z automobilového průmyslu a strojírenství) krátce po přijetí novely provedla společnost Deloitte, agentura CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice – AFI, poukázal na to, že budoucí investoři změnu systému uvítali. 

Více než polovina (56 %) oslovených společností z řad malých, středních a velkých podniků totiž nyní zvažuje, že chytré pobídky využije. Firmy se chystají investovat zejména do zpracovatelského průmyslu a technologických center. 

„Dvě třetiny oslovených budoucích investorů v České republice již mají zkušenosti s investičními pobídkami a mají zájem se o ně opět ucházet. Mezi obory s nejvýznamnějšími investicemi dominuje automobilový průmysl, strojírenství a chemie,“ komentoval výsledky zjištění Marek Romancov ze společnosti Deloitte. 

„Novela zákona o investičních pobídkách splnila očekávání investorů a potvrzuje se, že začala platit ve správné době,“ doplnil generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek.   

Cílem přijatého zákona je přilákat do České republiky investory, tedy podniky, které se věnují moderním technologiím (mají třeba výzkumné laboratoře apod.). 

Podle Křížka se to pozitivně odrazí nejen na příjmech do státní kasy, ale rovněž na vzniku nových pracovních míst a příležitostí pro tuzemské dodavatele. 

Novela totiž zavádí přímé státní dotace na projekty strategických investorů a prodlužuje dobu čerpání slevy na dani z příjmu ze současných pěti na deset let, což je obzvlášť důležité pro velké investice, které mívají delší dobu splatnosti (tím pádem i slevu na dani čerpají později). 

V neposlední řadě nový zákon počítá i s tím, že investoři budou muset v případě technologických center vytvářet minimálně 40 nových pracovních míst. 

Podle Kamila Blažka, předsedy Sdružení pro zahraniční investice – AFI, se ukázalo, že v předchozích letech se nepodařilo vyčerpat pobídky v plné výši 57 % dotazovaných investorů. „Dvě třetiny z nich přitom hodnotu přislíbených pobídek nedokázalo využít z více než jedné čtvrtiny. Průzkum tím dokazuje, že prodloužení slevy na dani z příjmů z pěti na deset let, kterou se v novele zákona podařilo prosadit, byl krok správným směrem,“ uvedl Blažek. 

I přesto, že si firmy novelu pochvalují a mají zájem se o investiční pobídky ucházet, podle průzkumu si všímají i několika omezení.  

„Jako nejvýznamnější riziko v českém zákoně o dani z příjmů vnímají investoři přísně vymezené podmínky v oblasti převodních cen, které například na Slovensku v zákoně takto zakotveny nejsou. Dalším rizikem pro investory je také omezení vybraných operací s podnikem v průběhu přidělené investiční pobídky. Tato omezení mohou mít za následek rozhodnutí investorů neinvestovat v České republice,“ vysvětlil jejich obavy Luděk Hanáček, ředitel v daňovém oddělení Deloitte.