Komise chystá novou průmyslovou strategii, průmyslníci jsou skeptičtí

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Danilo Rizzuti.

Evropská unie by si měla v oblasti průmyslové politiky stanovit jasné cíle a více koordinovat spolupráci orgánů, které mají s touto sférou co do činění, říkají zástupci evropského průmyslu. Evropská komise sice příští měsíc představí novou průmyslovou strategii, podle kritiků však dokument nepřináší téměř nic nového.

Evropská komise se příští měsíc chystá vydat nový dokument, který má stanovit priority v evropské průmyslové politice. Stavět by měl na čtyřech pilířích, a to inovačních investicích, lepších podmínkách na trhu, přístupu ke kapitálu a dovednostech. Hlavním cílem by mělo být nastartování ekonomického růstu.

Jak zjistila bruselská redakce EurActivu, Komise v dokumentu navrhuje šest „prioritních akčních linií“. Jedná se o čisté výrobní technologie, udržitelnou výstavbu, ekologické dopravní prostředky, podporu biovýrobků, klíčové technologie (key-enabling technologies – KET) a inteligentní energetické sítě. V těchto sektorech chce přijmout co nejrychlejší kroky.

Chystaný dokument zatím vyvolává smíšené reakce. Přivítal ho například Sean McGuire ze Svazu britského průmyslu: „Je důležité, že nová strategie hledí na průmysl v jeho plné šíři a nezaměřuje se pouze na zpracovatelský průmysl. Významnými hnacími mechanismy pro budoucí růst jsou kreativní technologie a služby navázané na průmysl. Je důležité vytvářet pro tento růst příznivé prostředí.“

Jiný představitel evropského průmyslu, který nechtěl být jmenován, byl však k dokumentu skeptičtější. „Bohužel nepřináší žádná překvapení, pouze dává nový obal tomu, co už tu bylo,“ řekl.

Řada z iniciativ se již skutečně objevila v návrzích jednotlivých generálních ředitelství Komise. Týká se to například cílů pro zapojení inteligentních sítí nebo KET, které zahrnují například mikro- a nanoelektroniku.

Strategie hovoří také o nových opatřeních, jako jsou inovační partnerství pro čisté výrobní technologie nebo akční plán pro udržitelnou výstavbu. „To je všechno hezké, bude se ale teprve muset ukázat, co to přesně znamená,“ prohlásil nejmenovaný zdroj.

Spolupráce eurokomisařů

Nízká očekávání, která dokument vyvolává, jsou podle odborníků důsledkem dřívějších neúspěchů v průmyslové politice.

„Během posledních 60 let se průmyslová politika ocitla v pozadí. Přestože je jednou z vlajkových iniciativ Strategie Evropa 2020, nejsou v této oblasti stanoveny žádné jasné cíle nebo ukazatele,“ konstatuje zpráva, kterou vydala Strana evropských socialistů.

Podle uskupení Cercle de l’Industrie, které spojuje ředitele všech významných francouzských průmyslových skupin, by měly být cíle Strategie Evropa 2020 lépe integrovány do evropské legislativy a unijních politik.

„Řešením by mohlo být přijetí jasných cílů podobných závazkům 20-20-20 v oblasti energetiky a klimatu,“ prohlásila organizace s odkazem na červencový projev evropského komisaře pro energetiku Günthera Oettingera (EurActiv 19.7.2010).

Podle jejího prohlášení by měla Komise v průmyslové politice dbát také na lepší organizaci. Funkce evropského komisaře pro průmysl a podnikání by se prý například mohla změnit na post „předsedy skupiny komisařů pro průmyslovou politiku“. V té by byli zastoupeni například komisař pro vnitřní trh, výzkum, inovace a vědu nebo konkurenceschopnost.