Europoslanci si chtějí posvítit na střet zájmů v evropských agenturách

zdroj: ShutterStock.com; autor: wavebreakmedia.

Evropské agentury, které mají institucím EU a vnitrostátním orgánům členských států poskytovat odborné vědecké expertízy, mají problém s nezávislostí a jejich pracovníci se často ocitají ve střetu zájmů. Evropský parlament na problém dlouhodobě upozorňuje a snaží se navrhovat změny.

Jejich doporučení má dopad na půl milionu Evropanů. Nezávislé evropské agentury, které jsou zřizovány na dobu neurčitou a sídlí po celé EU, totiž hrají klíčovou roli v posuzování rizik v oblasti bezpečnosti potravin, léků, letecké dopravy či třeba chemického průmyslu.

Neziskové organizace, média a v neposlední řadě i Evropský parlament vytrvale poukazují na problém možného střetu zájmů u vědců, kteří zasedají v jejich řídících panelech, kvůli jejich vazbám na soukromý sektor.

Jak nedávno upozornila nezisková organizace sledující vlivy firemního lobbingu na politiky EU Corporate Europe Observatory (CEO), která si v minulosti všímala i možného střetů zájmu u tehdejší české kandidátky na eurokomisařku Věry Jourové kvůli jejímu napojení na aktivity ministra financí Babiše, téměř 60 % expertů působících v Evropském úřadě pro bezpečnost potravin (EFSA) má údajně vazby na potravinářský průmysl, tedy na odvětví, které má agentura regulovat. Úřad totiž mimo jiné poskytuje vědecká doporučení u nových látek používaných při výrobě potravin (aditiva, enzymy, barviva, nutrienty apod.) před schválením a následným uvedením na trh a zkoumá také účinky hnojiv na zdraví rostlin, krmiv na zdraví zvířat či snižování rizik onemocnění u zvířat.

„Naše zjištění nás šokovala,“ uvedl hlavní autor studie a novinář Stéphane Horel. Experti, kteří se ocitli v reálném střetu zájmů, podle něj ovládali všechny orgány agentury s výjimkou jednoho. „Zjistili jsme, že spousta střetů zájmů je v oblasti financování výzkumu a soukromých poradenských kontraktů,“ dodal.

Situace se nezlepšila ani poté, co agentura po řadě skandálů, o kterých informovala i bruselská média, zpřísnila interní pravidla. Podobně jsou na tom i jiné agentury.

„Evropská komise sice předeslala vodítko, kterým se mohou agentury řídit v otázce střetu zájmů, pravidla však nejsou jednoznačná a každá z dvaatřiceti agentur je implementuje rozdílně a s různým efektem,“ vysvětluje český europoslanec Tomáš Zdechovský (EPP).

Bez vůle to nepůjde

Střet zájmů u expertů sedících v řídících panelech evropských agentur bude hlavním tématem i dnes začínajícího zasedání výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT), který má hlasovat o udělení absolutoria těmto agenturám za plnění rozpočtu v roce 2013. Europoslanci mohou ve zprávách, jež budou schvalovat, doporučit některé kroky, kterými by se měly agentury i Evropská komise řídit.

Jedním z nich je i klíčová otázka členů expertních panelů a pracovních skupin, kteří mají rozhodovací či poradní funkci. „Náboru lidí s možným střetem zájmů do těchto panelů by se mělo zabránit už při výběrovém řízení,“ zdůrazňuje stínový zpravodaj zprávy Zdechovský. Mnoho agentur tento problém v současnosti řeší tak, že daného experta pouze vyloučí z jednání o konkrétní oblasti, v níž hrozí možný střet zájmů. Všech ostatních jednání se ale účastnit může.

„Budu také doporučovat členským státům, aby měly k dispozici seznam nezávislých expertů, které by mohly agentury pro tyto účely využívat,“ dodává český europoslanec. V současné době je problém nějakého takového najít, řada akademiků se totiž stává finančně závislými na výzkumu, na který si je najímají externí firmy.

Podle europoslance a dalšího stínového zpravodaje, tentokrát za frakci GUE/NGL, Dennise de Jonga se výrazných změn nedosáhne bez politické vůle samotných agentur a ruku v ruce s povinnostmi musí jít i kontrola.

„Nejdůležitější je zajistit, aby byla pravidla správně implementována," říká k tomu jeho kolega a stínový zpravodaj za politickou skupinu Zelených/Evropské svobodné aliance Jávor Benedek.

I přesto, že se situace podle europoslanců postupně zlepšuje a většina agentur se snaží spolupracovat, největší otazník nad udělením absolutoria visí podle zjištění redakce u Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU (Frontex). K odložení absolutoria s největší pravděpodobností dojde u Evropské agentury pro inovace a technologie, která měla v minulosti problémy s transparentním udělováním grantů.

Autor: Lucie Bednárová