EU vloni zadržela téměř 115 milionů padělků, hlavně z Číny

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: YaiSirichai.

Celní orgány Evropské unie zadržely v roce 2011 téměř 115 milionů výrobků podezřelých z porušení práv duševního vlastnictví v celkové hodnotě 1,3 miliardy eur. V porovnání s rokem 2010 se tak jejich počet zvýšil o 15 %. Skoro tři čtvrtiny z nich pocházejí z Číny.

Počet zboží podezřelého z porušení práv duševního vlastnictví zadrženého na hranicích EU roste. Zatímco v roce 2010 zadržely celní orgány Unie 103 milionů výrobků, vloni to bylo už téměř 115 milionů. Celková hodnota tohoto zboží navíc vzrostla o 200 milionů eur na téměř 1,3 miliardy. Hovoří o tom nejnovější zpráva Evropské komise.

Podle strategie Evropa 2020, kterou schválila EU na začátku roku 2010, patří ochrana práv duševního vlastnictví mezi základní kameny hospodářství EU a měla by zásadně pomoci růstu v oblastech, jako je výzkum, inovace a zaměstnanost.

„Celní orgány EU jsou první obrannou linií v boji proti padělkům, které ohrožují bezpečnost našich občanů a podrývají zákonné podnikání. Dnes zveřejněná zpráva ukazuje míru a význam práce, kterou v této oblasti vykonávají celní orgány,“ uvedl včera komisař pro zdanění a celní unii, audit a boj s podvody Algirdas Šemeta.

„Budu i nadále usilovat o ještě větší ochranu práv duševního vlastnictví v Evropě, a to prostřednictvím naší práce s mezinárodními partnery, průmyslem a členskými státy,“ dodal eurokomisař Šemeta.

Nejvíce zboží pochází z Číny

Podle údajů Evropské komise je hlavním zdrojem padělaného zboží Čína, ze které pochází 73 % výrobků porušujících tato práva.

U některých kategorií výrobků však Čínu předčí jiné země. V případě potravin je největším padělatelem Turecko, u alkoholických nápojů Panama, u nealkoholických nápojů Thajsko a v případě mobilních telefonů je největším padělatelem Hongkong.

Nejvyšší podíl zboží zadrženého celními orgány tvoří léčiva (24 %) následovaná obalovým materiálem (21 %) a cigaretami (18 %). Výrobky denní potřeby a výrobky, které by mohly být potenciálně nebezpečné pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, představovaly celkem 28,6 % celkového množství zadržených výrobků oproti 14,5 % v roce 2010.