EU odsunula na neurčito návrhy na důkladnější ochranu spotřebitelů

Unijní legislativa zatím spotřebitelům v EU neposkytne větší práva v boji proti nekvalitním výrobkům a nesoutěžní chování. Kontroverzní legislativní návrhy Evropské komise jsou odloženy na neurčito, píšou britské Financial Times.

Legislativní návrhy, které by znamenaly jednodušší obranu spotřebitelů před nezákonným chováním výrobců a před nekvalitními produkty, jsou odloženy na neurčito. Maltský eurokomisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli k tomu pro Financial Times (FT) prohlásil, že nyní má v plánu vést další „intenzívní rozhovory všech zúčastněných“ ohledně legislativy upravující oblast hospodářské soutěže a kolektivních žalob.

Poté prohlásil: „Musíme zajistit, aby jednání o těchto oblastech pokračovala paralelně,“ a dodal, že ale budou jednání probíhat odděleně.

Odložení návrhů na neurčito vítají evropské i americké firmy. Ty totiž měly podle FT obavy z hromadných žalob po americkém vzoru. Odpůrci zmiňovaných návrhů podle britského listu rozjeli lobbing i v těch nejvyšších patrech EU včetně předsedy Komise Josého Manuela Barrosa. Mezi hlavní zastánce nových pravidel pak patřila bývalá eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes a spotřebitelské organizace.

Kroes v říjnu 2009 na konferenci „Konkurence a spotřebitelé ve 21. století“ prohlásila: „Neměli bychom nechat platit spotřebitele a daňové poplatníky účty za to, co neudělali.“

Jedním z témat „intenzívních rozhovorů“ budou návrhy týkající se „kolektivních odškodnění“ v případě, že například nízká kvalita zboží poškodí větší množství spotřebitelů. Evropské sdružení spotřebitelských svazů (BEUC), které na úrovni EU zastupuje národní spotřebitelské svazy členských zemí, kritizuje odklad legislativních návrhů.

BEUC na svých webových stránkách upozorňuje, že jednotný trh v EU spotřebitelům nabízí stále širší spektrum výrobků z různých koutů EU. V případě, že se objeví problém, tak ale spotřebitelé musí překonat spoustu překážek, pokud se chtějí domoci náhrady. BEUC upozorňuje, že takové prostředí spotřebitelům ztěžuje jejich roli jako tahounů unijního hospodářství.

„Cena soudního sporu je většinou vyšší než kompenzace, kterou mohou spotřebitelé získat,“ prohlašuje BEUC na svých stránkách. Podle Evropského sdružení spotřebitelských svazů navíc složitost podávání hromadných žalob jednotlivé soudy zbytečně zatěžuje.

Předseda BEUC Paolo Martinello k tomu dodává: „Evropská komise by měla navrhnout a Evropský parlament s členskými státy by měly přijmout (…) systém pro efektivní kolektivní žaloby v Evropě.“

BEUC dále upozorňuje na přetrvávající překážky ve vnitřním trhu EU. Podle organizace je třeba zlepšit fungování vnitřního trhu tak, aby spotřebitelé získali větší důvěru v přeshraniční nakupování.

Podle FT dnes vyjde studie, podle které v posledním roce poklesla kvalita „spotřebitelského prostředí“. Výjimkami jsou Francie, Itálie, Irsko a Velká Británie. Zpráva dále informuje, že přes rostoucí počet on-line nakupování existují obrovské bariéry pro přeshraniční on-line nákupy.