EU chce zprůhlednit pravidla zadávání veřejných zakázek

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Stuart Miles.

Členské státy EU čeká v příštích letech modernizace pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Podle Bruselu by mělo být zadávání rychlejší, snadnější, méně byrokratické a transparentnější. O připravované reformě dnes (15. ledna) hlasuje Evropský parlament.

Stát, obce a další subjekty veřejné správy každý rok nakoupí zboží či služby za obrovské částky, podle informací Evropské komise představují veřejné zakázky v EU 19 % jejího ročního HDP. Jak ale zajistit, aby prostředky daňových poplatníků byly využity co nejefektivněji a nedocházelo k jejich mrhání či zneužívání?  

Přispět k větší efektivitě a transparentnosti v oblasti veřejného zadávání si kladou za cíl i nová pravidla, k nimž se nyní ve Štrasburku vyjadřují europoslanci. Pokud k modernizaci veřejných zakázek dojde, členské státy budou mít dva roky na to, aby přijaté změny převedly do svých právních řádů.

Nebude to o ceně

A v čem ony změny spočívají? Na první pohled nejviditelnější odlišností bude zavedení nové zásady, kterou se bude výběr veřejných zakázek řídit. Dosud totiž při rozhodování, komu bude zakázka udělena, rozhodovala nejnižší cena. Pokud vstoupí v platnost nová pravidla, bude se přihlížet i ke kvalitě či trvanlivosti.

„Pravidla pro veřejné zakázky se přizpůsobila nové situaci, kdy bude potřeba zvažovat model udržitelného růstu. Proto je potřeba brát při zadávání veřejných zakázek více v úvahu kritéria zaměřená na kvalitu a ne jen na nejnižší cenu,“ vysvětluje belgický sociálně demokratický europoslanec Marc Tarabella, který je autorem zpráv o zadávání veřejných zakázek a o zadávání zakázek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.

„Od nynějška bude jediným kritériem pro udělení veřejné zakázky tzv. ekonomicky nejvýhodnější nabídka, a orgány veřejné správy budou mít pobídku k tomu, aby pro veřejné zakázky a veřejné investice vybíraly kvalitu a udržitelnost (sociální a environmentální kritéria),“ dodal.

„Jako dlouholetý komunální politik a náměstek primátora Statutárního města Ostravy vím, že výběr veřejných zakázek se nesmí řídit zásadou jenom nejlevnější. V této souvislosti vítám, že nové směrnice se řídí pojmem ne nejlevnější, ale nejlepší. Zadavatel tak může jako kritérium přijmout buď hospodářsky nejvýhodnější nabídku, nebo nejnižší cenu," uvedl český sociálnědemokratický europoslanec Vojtěch Mynář

„Parlament dokázal vyjednat a obhájit vazbu mezi zadáváním veřejných zakázek a dodržováním sociálních podmínek, pracovního práva, kolektivních smluv a požadavků na ochranu životního prostředí," přidává komentář jeho kolegyně Olga Sehnalová.

Subdodávky a elektronický systém

Nová pravidla se věnují také tzv. subdodávkám. Podle poslance Tarbelly je to důležité, protože veřejné peníze se podle něj až příliš často ztrácí právě v subdodavatelských řetězcích.

Legislativní balíček by měl výrazně přispět i ke zjednodušení a nižší administrativní zátěži pro podnikatele. Český europoslanec Edvard Kožušník (ODS) v tomto ohledu vítá zejména zavedení systému elektronického zadávání zakázek. Ten by měl začít fungovat během pěti let.

Česká republika se od 1. ledna letošního roku řídí tzv. technickou novelou zákona o veřejných zakázkách. Tu na podzim přijal Senát jako tzv. zákonné opatření a na konci listopadu ji schválili poslanci.

Autor: Lucie Bednárová