EU chce mít pořádek v cloudu, strategie by prý prospěla i ČR

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: scottchan

Evropská komise chce sjednotit evropská pravidla pro cloud computing a připravit EU na rychlejší rozvoj této technologie. Představila proto novou strategii, která prý také pomůže hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst. Podle odborníka z české ICT Unie by svou vlastní strategii potřebovala i Česká republika.

Evropská komise dnes (27. září) představila novou strategii pro rozvoj cloud computingu v EU. Dokument nazvaný „Uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě“ přináší několik opatření, která by měla urychlit a posílit využívání této technologie ve všech odvětvích evropské ekonomiky (EurActiv 20. 7. 2012).

Strategie by měla podle Komise do roku 2020 zajistit vznik 2,5 milionu nových pracovních míst a roční nárůst HDP v EU ve výši 160 miliard eur (což se rovná asi 1 %).

„Ode dneška není Evropa pouze připravena na cloud, ale je v oblasti cloudu také aktivní. Nabízíme tak naší ekonomice oživení ve výši sto šedesáti miliard,“ řekla na tiskové konferenci evropská komisařka pro digitální agendu Neelie Kroes.

Cloud computing umožňuje ukládání dat a softwaru na vzdálených serverech, k nimž mají uživatelé přístup prostřednictvím internetu. Technologii využívá řada služeb, jako je Facebook nebo webové e-maily. Skutečný dopad na ekonomiku však může mít podle Komise pouze široké využívání cloud computingu v podnicích a ve veřejném sektoru.

Hlavní výhodou cloudu jsou úspory z rozsahu. Podle informací Komise dosahuje 80 % organizací, které zavedly cloud computing, nejméně 10–20% úspor. Přináší také větší flexibilitu a efektivitu při využívání počítačových technologií.

„Cloud computing je předělem ve vývoji našeho hospodářství. Bez opatření na úrovni EU zůstaneme uvězněni za hradbami svých států a přijdeme o hospodářské zisky v miliardách eur. Musíme zásadním způsobem rozšířit jeho využívání a vytvořit jednotný soubor pravidel pro celou Evropu,“ prohlásila Kroes.

Přehledná pravidla

Strategie by měla především přinést pořádek do nepřehledného systému předpisů a technických norem, vytvořit systém certifikace důvěryhodných poskytovatelů a vypracovat jasné a spravedlivé smluvní podmínky pro provozování cloudu. Celoevropská pravidla pro cloud computing jsou podle exekutivy předpokladem pro vznik hladce fungujícího digitálního prostoru, který umožní vznik skutečně jednotného digitálního trhu.

Proto by mělo ještě letos vzniknout evropské partnerství pro cloud computing, které umožní spolupráci soukromého a veřejného sektoru. Podle komisařky pro digitální agendu je také potřeba vypořádat se s obavami, které v oblasti cloudu panují. Ty se týkají především ochrany osobních dat.

Evropská komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Reding k tomu řekla: „Evropa si musí klást velké cíle. Strategie pro cloud computing posílí důvěru v inovativní počítačová řešení a přispěje k rozmachu konkurenceschopného jednotného digitálního trhu, na němž se Evropané budou cítit bezpečně. To znamená, že je třeba rychle přijmout nový rámec pro ochranu údajů, který Komise navrhla na počátku roku, a vypracovat bezpečné a spravedlivé smluvní podmínky.“

Strategie i pro ČR

V České republice působí na poli cloud computingu řada poskytovatelů a IT firem. „Tuto strategii považuji za velice přínosnou, neboť v ucelené podobě shrnuje a popisuje budoucí možné přínosy, které nasazení cloud computingu představuje pro rozvoj konkurenceschopnosti, podporu inovací a posílení ekonomického růstu národních ekonomik v rámci všech členských států EU,“ řekl EurActivu Václav Mach ze společnosti Microsoft, který také působí jako člen představenstva české ICT Unie.

Význam dokumentu podle něj spočívá především v posílení důvěryhodnosti v technologická řešení, která využívají potenciálu sdílených služeb.

Strategii pro rozvoj cloud computingu by prý měla mít také Česká republika. „Jsem přesvědčen, že potřeba vytvoření vlastní české národní strategie je nezbytná a byla by nepochybně přínosná.“

„Zpracování takovéto strategie přísluší do kompetence Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost a zástupci odborné veřejnosti již nabídli zástupcům státní správy své odborné kapacity a součinnost při jejím společném definování a připomínkování,“ dodal.