Elektronická identita by mohla platit v rámci celé Unie, data prý ohrožena nebudou

Evropská komisařka pro digitální agendu Neelie Kroes; zdroj: Evropská komise

Evropská exekutiva navrhuje rozšířit platnost směrnice o elektronických podpisech a usnadnit uznávání elektronických identit Evropanů napříč hranicemi členských států. Chtěla by tím usnadnit život zejména podnikatelům nebo studentům. Organizace pro ochranu osobních údajů se obávají zneužívání dat, Komise však tvrdí, že k němu nebude příležitost.

Evropská komise dnes (4. června) zveřejňuje návrh, který by měl podpořit používání elektronických podpisů a elektronických identit s celoevropskou platností.

Mělo by totiž dojít k rozšíření dosavadní směrnice o elektronických podpisech, a podle Komise by tak mohl být naplno využit potenciál, jaký se v oblasti e-identit skrývá.

Pokud představy Komise schválí také Evropský parlament a Rada EU, elektronická identita občanů zemí Evropské unie by měla být automaticky uznávána ve všech členských státech. Výrazně by se tím snížila administrativní zátěž, zejména pro podnikatele.

„Navrhovaná směrnice umožní vzájemné uznávání elektronických ID, e-podpisů a dalších online služeb,“ uvedl Ryan Heath, mluvčí evropské komisařky pro digitální agendu Neelie Kroes.

„Prospěje tak především Evropanům, kteří se stěhují do jiných členských států nebo tam uzavírají sňatky, studentům, menším podnikatelům a také pacientům, kteří potřebují zdravotní péči v zahraničí,“ dodal.

Nikoho nenutíme

Zároveň však upozornil, že Unie nebude od členských zemí vyžadovat zavedení národních identifikačních průkazů ani nebude jednotlivé občany nutit, aby si identifikační průkazy pořizovali.

Reagoval tak především na dotazy organizací pro ochranu osobních údajů, které se obávají, že by mohlo docházet ke zneužívání dat.

Brusel ujišťuje, že se chce vyhnout jakékoliv centralizaci. Není proto v plánu zřízení žádné databáze údajů. Podle Komise tak nebude docházet k hromadění dat nad rámec systému, který již dnes existuje na úrovni členských států.

Navíc by neměla být shromažďována jiná než nezbytně nutná data, tvrdí exekutiva.

„Pokud se například bude chtít teenager přihlásit do chráněné chatovací místnosti pro mladé lidi ve věku 14–18 let, webová stránka jednoduše ověří jeho věk prostřednictvím elektronické ID karty. Stejný princip může platit pro potvrzení plnoletosti. Jiné údaje než věk by však v tomto případě nebyly odhaleny,“ zdůraznila v dokumentu, který dnes vydala.  

Členské státy by Komise neměla k přijetí společných identifikačních karet nutit, ale bude se je podle svého prohlášení snažit spíše přesvědčit o výhodách, které návrh přináší jednotlivým občanům. Prostřednictvím úspěšných příkladů by pak Unie chtěla v této otázce směřovat k postupné harmonizaci.