Doručování zásilek z online obchodů se má v EU zlepšit

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Master isolated images

Kvalita doručování zboží je jednou z hlavních překážek pro rozvoj elektronického obchodování napříč státy EU. Protože online obchodování považuje Evropská komise za důležitou součást evropského hospodářství, chystá se tento systém vylepšit. Obchod po internetu by tak měl získat větší důvěru.

Elektronické obchodování není jen o bezproblémové komunikaci po internetu. Pro úspěšné provedení obchodu musí být spolehlivý především systém doručování zásilek.

Zejména doba před Vánoci je pro řadu podniků provozujících elektronický obchod jedním z nejvytíženějších období roku. Mnoho podniků však kvůli problémům s doručováním zásilek ztrácí potenciální zakázky. Z údajů Evropské komise vyplývá, že pouze 9 % spotřebitelů v EU nakupuje zboží z jiných zemí on-line. Nedostatky systému doručování zboží přitom kritizují jak obchodníci, tak spotřebitelé.

Doručování zboží do jiného státu vidí jako překážku obchodování 57 % obchodníků zabývajících se elektronickým maloobchodem a obavy v případě doručování u přeshraničních transakcí vyjádřilo 47 % spotřebitelů.

Komise proto včera (29. listopadu) zahájila veřejnou konzultaci o doručování zásilek na integrovaném evropském trhu a cílem podpořit elektronický obchod v Unii. Zaměřuje se přitom právě na otázky přeshraničního obchodování. Zainteresované strany se mohou do konzultace zapojit do poloviny února příštího roku.

„Konzultace přispěje k tomu, aby byla ke zkvalitnění doručování zásilek v rámci jednotného trhu určena správná opatření,“ řekl evropský komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier.

Víc důvěry

Co by se mohlo do budoucna v elektronickém obchodování zlepšit? Komise se chce zaměřit na pohodlnější doručování zásilek spotřebitelům a malým a středním podnikům. Snížit by se měly také ceny doručovacích služeb, a to díky efektivnějšímu způsobu doručování. Brusel chce také podpořit spolupráci mezi obchodníky a operátory, kteří mají doručování na starost.

Podle Komise tvoří elektronické obchodování a on-line služby v posledních pěti letech v ekonomikách zemí G8 asi 21 % růstu HDP. V souvislosti s jejich rozvojem sice dochází k rušení některých pracovních míst, za každé takové se prý ale vytvoří dvě až tři nová. Kromě toho má online obchodování i další pozitivní přínosy. Spoří čas, přináší větší výběr zboží a služeb, vede ke snižování cen a zvyšování transparence.

Zároveň se ale elektronické obchodování potýká s řadou problémů. Podle odborníků v této oblasti prozatím chybí dostatek důvěry (EurActiv 18.10.2012). Aby se celková situace na jednotném digitálním trhu změnila, bude podle Komise potřeba přinést změny ve všech fázích elektronického obchodování. Začít je prý potřeba od samotného budování infrastruktury, přes právní předpisy pro ochranu spotřebitelů až právě k podmínkám pro přepravu zboží.

Letos v lednu proto Komise představila strategii pro posílení důvěry v jednotný digitální trh elektronického obchodu a on-line služeb. Doručování v ní představuje jednu z pěti priorit.