Firmy: ICT potřebují nadresortní přístup a konkrétní kroky

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: jscreationzs

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novou strategii „Digitální Česko verze 2.0“. Jejím hlavním cílem má být posílení digitální ekonomiky, ve které Česká republika ve světovém i evropském srovnání zaostává. Firmy z oblasti ICT strategii vítají, upozorňují však, že bude potřeba přijmout konkrétní opatření, která pak musí být skutečně realizována.

Firmy působící v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) již delší dobu upozorňují, že Česká republika v tomto sektoru zaostává jak za vyspělými zeměmi světa, tak za průměrem Evropské unie (např. EurActiv 5.10.2012).

Evropská komise na konci léta zveřejnila čísla srovnávající evropské státy právě ve sféře ICT, kterou exekutiva považuje za klíčový sektor pro inovace a hospodářský růst (EurActiv 2.10.2012).

„Bohužel ve většině ukazatelů Česká republika nedosahuje ani evropského průměru a pohybuje se např. za Slovenskem,“ zdůraznila ICT Unie, která sdružuje podniky z oboru informačních technologií a elektronických komunikací. Má to prý negativní dopad jak na konkurenceschopnost české ekonomiky, tak na hospodářský růst.

Pro rozvoj ICT je podle firem především nutné definovat ICT průmysl jako strategické odvětví pro rozvoj konkurenceschopnosti a vytvořit pro využívání technologií vhodné podmínky. „Důležitým aspektem je i dialog s veřejností, tedy občany, podnikateli a firmami. Ti by měli být dennodenně v praxi přesvědčováni o tom, že ICT jim život i podnikání významně usnadňuje, a nikoli komplikuje, jako se bohužel stalo v případě některých nezdařených projektů ve veřejné správě, např. centrálního registru motorových vozidel,“ dodává ICT Unie.

Digitální Česko verze 2.0

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v současné době připravuje aktualizaci státní politiky pro ICT, která by měla nahradit dokument z ledna 2011 nazvaný Digitální Česko. Jeho přijetí totiž v praxi podle odborníků nemělo příliš velký dopad a řada opatření zůstala nezrealizovaná.

„Opatření a úkoly, které vyplynuly z vládou schváleného dokumentu, ministerstva v podstatě ignorovala. Tím pádem šla celá strategie vniveč. Zásadním principem každého takového strategického dokumentu je právě realizovatelnost závěrů a doporučení,“ sdělil EurActivu prezident ICT Unie Svatoslav Novák.

Tzv. Digitální Česko verze 2.0 by nyní mělo podle ministerstva zajistit využití synergických efektů, které s sebou ICT odvětví nese, a celkově posílit digitální ekonomiku v ČR. Zaměřuje se jak na vybudování potřebné infrastruktury, tak na služby digitální ekonomiky i zvyšování digitální gramotnosti.

„K tomu, aby dokument obstál v mezinárodním srovnání a zlepšil vztah státu k využívání ICT, musí být nově jeho obsahem i opatření spojená s ICT vedoucí k podpoře konkurenceschopnosti České republiky,“ řekl Jan Hamrník z MPO.

Ministerstvo chce proto především podpořit rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí. Do roku 2020 by měly mít všechny domácnosti širokopásmové připojení o rychlosti alespoň 30 Mbps a nejméně 50 % z nich nad 100 Mbps. To je také v souladu s cíli Digitální agendy pro Evropu, která je jednou z vlajkových iniciativ evropské prorůstové strategie Evropa 2020. Chce také zvyšovat dostupnost ICT pro co nejširší spektrum občanů, aby tak posílilo digitální gramotnost. Občané by měli navíc získat prostřednictvím internetu lepší přístup k informacím z veřejného sektoru.

„Jako znalostně orientovaná společnost musí i ta česká využívat vyspělou internetovou infrastrukturu pro zvyšování zaměstnanosti a zvyšování exportu,“ uvedl Hamrník. „Cenově dostupné a zároveň dostatečně rychlé připojení k internetu je pro většinu obyvatel ČR základním prostředkem pro získávání informací […] a přispívá i k rozvoji elektronizace zdravotnictví a k naplnění vize digitálního občanství,“ dodal.

Ministerstvo se zaměřuje také na respektování svobody internetu a právo na svobodné šíření informací. Nově se staví k otázce regulace kyberprostoru, do něhož by měl stát zasahovat jen minimálně. Dokument řeší i otázku prodeje digitálního zboží a autorských práv. Dále by mělo na základě strategie dojít mimo jiné k uvolnění dalších frekvencí pro mobilní služby.

Stabilní a konkrétní přístup

Cíle Digitálního Česka v. 2.0 mají být naplněny prostřednictvím dvaceti opatření. Strategii ministerstvo poslalo v polovině září do připomínkového řízení, které skončí příští týden (17. října). Po vypořádání připomínek bude materiál předložen vládě.

„Oceňujeme snahu pana ministra Kuby a jeho týmu, že se hlásí k tématu ICT a právě formou nové verze Digitálního Česka chce něco změnit k lepšímu. Určitě je dobré, že dokument pojímá šířeji problematiku informačních a komunikačních technologií a netýká se to jen výstavby sítí,“ řekl EurActivu Svatoslav Novák.

„Strategie Digitální Česko v 2.0. je významná tím, že je prvním krokem k překonání tematické i resortní roztříštěnosti digitální agendy, zdůraznila Milena Jabůrková, manažerka vládních programů ČR a SR ve společnosti IBM Česká republika a členka expertního týmu pro ICT ve Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

„Již dlouho jsme poukazovali na to, že v době digitální revoluce, kdy technologie zásadně ovlivňují způsob, jakým žijeme, obchodujeme a vládneme, Česká republika žádnou ucelenou strategii nemá,“ dodala.   

Právě nadresortní přístup k ICT je podle jejích slov jedním ze základních předpokladů pro to, aby se zvýšila transparentnost i finanční úspory a došlo k posílení konkurenceschopnosti České republiky v globálním prostředí.

„Na druhé straně však chybí konkrétnost jednotlivých opatření. Například výstavba vysokorychlostních telekomunikačních sítí nedostane nikdy zelenou, pokud municipality neobdrží jasné instrukce, jak mají přistupovat ke správním poplatkům,“ upozornil Novák. Z dokumentu prý například také není konkrétně uvedeno, jak se má snižovat digitální propast prostřednictvím zvýšení digitální gramotnosti nebo jak budou definovány procesy sdílení pasivní infrastruktury více operátory.  

„Vzhledem k tomu, že dokument je teprve ve veřejném projednávání, věříme, že se v této strategii uplatní rozumné a konstruktivní připomínky odborné veřejnosti. Proto není v tuto chvíli jakákoli kritika Digitálního Česka v. 2.0 na místě,“ dodal však prezident ICT Unie.