ČSÚ: ČR má nedostatek vysokoškoláků a velký rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: jscreationzs

Nová analýza trhu práce, kterou pravidelně provádí Český statistický úřad, se zaměřila na dva cíle Strategie Evropa 2020: zvýšení míry zaměstnanosti na 75 % a zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí na 40 %. ČR zatím ani jedné z těchto met nedosáhla, v počtu vysokoškoláků se v rámci EU dokonce řadí až na konec žebříčku.

Podpora vzdělání a ekonomického růstu je jedním z klíčových bodů evropské Strategie Evropa 2020. Kromě obecných cílů, jako je podpora inovací nebo „zeleného růstu“, si Česká republika podobně jako ostatní členské státy v rámci této strategie určila i konkrétní národní cíle.

Podle nich má Česko v horizontu této dekády mimo jiné zvýšit míru zaměstnanosti osob ve věku 20 až 64 let na 75 %. Nová analýza Českého statistického úřadu (ČSÚ) tvrdí, že ČR zatím tohoto cíle nedosahuje, nicméně její čísla se zlepšují.

Míra zaměstnanosti se meziročně zvýšila o 0,4 % na 70,6 %. Přesahuje tak evropský průměr 68,0 %.

Zaměstnanost mužů činí 79,2 % a stanovený národní cíl plní, Česká republika však zaostává v zaměstnanosti žen. Ta sice meziročně vzrostla o 0,5 %, nicméně dosáhla pouze 61,7 %. Rozdíl mezi zaměstnaností českých mužů a žen je tak jeden z nejvyšších v Evropské unii.

Nedostatek vysokoškoláků

Dalším cílem Strategie Evropa 2020 je zvýšit počet vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30 až 34 let nejméně na 40 %.

Přestože v ČR ke zvyšování podílu vysokoškolsky vzdělaných osob dochází, s číslem 25,4 % se zařazujeme mezi země s nejhoršími výsledky, Hůř je na tom pouze Slovensko, Rumunsko, Malta a Itálie.

Podle nejnovějších čísel se přitom zisk vysokoškolského titulu Čechům vyplatí. Míra nezaměstnanosti vysokoškoláků byla v naší zemi v rámci EU totiž vůbec nejnižší a dosahovala jen 1,7 %. Evropský průměr přitom činí 6,7 % a v Řecku toto číslo dosahuje dokonce 21,7 %.

Hranice 40 % vysokoškolsky vzdělaných osob v EU dosahuje celkem 13 zemí. Vysoký podíl lidí s vysokoškolským vzděláním mají především severské země a státy západní Evropy.

Nezaměstnanost v EU stále roste

Přestože se nezaměstnanost v České republice drží dlouhodobě na přibližně stejné úrovní těsně přesahující 7 %, v rámci Unie se tato čísla kvůli dlouhotrvající krizi zhoršují.

Podle nejnovějších čísel Evropského statistického úřadu bylo v červnu bez práce celkem 25,112 milionů občanů EU. V meziročním srovnání se počet nezaměstnaných v EU zvýšil o 2,165 milionů. Drtivá většina z nich (2,024 milionů) přitom pochází ze zemí eurozóny.

„Další hrozivý soubor údajů o trhu práce v eurozóně, který je špatným znamením pro spotřebitelské výdaje a hospodářské vyhlídky,“ okomentoval situaci pro agenturu Reuters analytik společnosti IHS Global Insight Howard Archer.

Podle Archera navíc tato čísla nejsou konečná a budou růst i v příštích měsících. Podle tohoto analytika existuje nebezpečí, že v příštím roce míra nezaměstnanosti vyšplhá ze současných 10,7 % až na 13 %.

Nejvyšší nezaměstnanost zaznamenalo v minulém měsíci Španělsko (24,6 %) a Řecko (22,8 %), nejlépe jsou na tom naopak Rakušané (4,4 %) a Nizozemci (5,2 %).