ČR stále patří mezi TOP 20 investorsky nejatraktivnějších zemí

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: jannoon028.

I přesto, že evropský kontinent sužuje dluhová krize, zdá se, že investory to neodrazuje. Vloni tu investovali dokonce více než v předchozích letech. České republice se tak stále daří udržet si místo mezi dvacítkou zemí, které zahraniční investory lákají nejvíce. Investice V ČR směřují především do automobilového průmyslu, ale také do digitálních technologií.

„Evropa má, i přes své současné potíže, zahraničním investorům stále co nabídnout,“ říká Magdalena Souček ze společnosti Ernst & Young v České republice, která pravidelně zpracovává průzkum zabývající se atraktivností Evropy pro zahraničí investory (European Attractiveness Survey). 

„Pozornost investorů se sice soustřeďuje primárně na rychle se rozvíjející ekonomiky, ale na ´starý kontinent´ ani zdaleka nezapomínají. S 500 miliony bohatých spotřebitelů je to totiž stále největší jednotný trh na světě, navíc trh se stabilním a transparentním právním a regulačním prostředím,“ vysvětluje. 

Ze zmíněného průzkumu, který spatřil světlo světa již podesáté, totiž vyplynulo, že v roce 2011 přibylo v Evropě o 4 % nových investičních projektů než v předchozím roce. Dohromady tyto projekty zajistily o 15 % více nových pracovních míst. 

Nejvíce se investovalo ve Velké Británii, kde přímé zahraniční investice vytvořily téměř 30 tisíc nových pracovních pozic, v Německu, kde vzniklo 17,2 tisíc nových míst, a ve Francii s 13,1 tisíci nových pracovních pozic. 

Největším překvapením je Španělsko 

O největší překvapení se v tomto ohledu postaralo Španělsko, které si v současné době prochází nelehkým hospodářským obdobím. V roce 2011 se mu totiž podařilo přilákat hned o 62 % více investic než v předchozím roce, a v průzkumu tak skončilo na 4. místě. 

Autoři průzkumu si zájem o investiční příležitosti na Iberském poloostrově vysvětlují tím, že některé španělské regiony nabízejí relativně nízké mzdové náklady na kvalifikovanou a vzdělanou pracovní sílu. 

Dalším důvodem je také fakt, že hned dvě velká španělská města, Barcelona a Madrid, se zařadila mezi desítku investorsky nejatraktivnějších měst (3. a 4. místo), kterým vévodí hlavní město Velké Británie a dějiště blížících se Olympijských her – Londýn. 

Pokles ve SVE, ČR se drží 

Na druhou stranu jistý pokles v přílivu přímých zahraničních investic zaznamenaly země střední a východní Evropy. 

„Investory odrazuje především závislost tohoto regionu na exportu do západní Evropy a v některých zemích také slabý bankovní sektor,“ vysvětluje Souček.  

I přesto, že investiční atraktivita České republiky oproti předchozím rokům mírně klesá, země se stále drží mezi dvacítkou investorsky nejatraktivnějších zemí – s ohledem na počet investorských projektů jí patří 16. pozice a pokud bychom posuzovali nově vzniklá pracovní místa, která mají na svědomí právě zahraniční investice, zaujala by 12. místo. 

Důvodem, proč je Česko takto úspěšné, jsou podle Souček kvalitní lidské zdroje.  

Z průzkumu také vyplynulo, že nejvyšší počet míst v České republice vznikl v automobilovém průmyslu a také v oblasti digitálních technologií.  

„Nejvíce u nás chtějí investovat Němci, Američané a Britové, hned po nich následují investoři z Asie,“ dodává Souček. 

USA, ale i BRIC 

Nejvíce přímých investic pak do Evropy přichází ze Spojených států (zhruba čtvrtina). Kromě nich mezi významné zahraniční investory (investují u svých sousedů) patří i některé evropské země – především Německo, Velká Británie a Francie. 

Z mimoevropských investorů dominuje (kromě zmíněných USA) Japonsko a Čína. Země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) vloni zcela jednoznačně nejvíce investovaly v Německu, a to hned o třetinu více než v roce 2010. Druhým investičním cílem jsou britské ostrovy, Francie a Belgie. 

Investoři umisťovali své investice nejvíce v ekonomických službách a do vývoje softwaru. Této dvojici sektorů se podařilo přilákat celkem 28 % všech přímých zahraničních investic a vytvořit více než 16 tisíc pracovních míst. Více než v roce 2010 se vloni investovalo také do automobilového průmyslu. 

Naopak nejméně se dařilo finančním zprostředkovatelským službám a elektrotechnickému průmyslu, kde došlo k poklesu přímých zahraničních investic (o 16 %). 

Investoři se shodují na tom, že země, jako je Německo, Maďarsko, Velká Británie, Francie, Česká republika a Švédsko, mají velký potenciál stát se evropskými lídry ve vývozu digitálních produktů a služeb.