Cloud computing v hledáčku Evropské komise

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Evropská komise dokončuje strategii, v níž se věnuje službám a programům, které uživateli poskytují vzdálené servery, tzv. cloud computingu. Podle ní je tento fenomén velkou šancí pro veřejnou správu, kde by se mohl postarat o úsporu nákladů a nižší spotřebu energie. V dokumentu, který má EurActiv k dispozici, se Komise dotýká i ožehavých otázek osobních a autorských práv.

Přestože se ve světe internetu stal cloud computing populárním termínem s nespočtem významů, v základní podobě jej někteří IT odborníci přirovnávají k elektřině. Běžný spotřebitel si obvykle nepořizuje vlastní generátor, ale prostě využívá služby elektrárny. Podobně je tomu i u programů a systémů umístěných v „cloudu“, tedy zdrojů, které se nacházejí na serverech mimo vlastní „domácnost“ osobního počítače a pevného disku. 

I díky tomu, že aplikace nejsou vázány na jeden uživatelův přístroj, lze stejně jako u elektřiny dosáhnout na stejná data prakticky odkudkoliv na světe, kde je možné se na ně napojit. Příležitosti si povšiml i hudební průmysl, který může díky cloudovým technologiím snáze a levněji prodávat své nahrávky, přístupné přímo z internetového prostředí (EurActiv 14.2.2012). 

Volnost přístupu však s sebou může nést i bezpečnostní rizika, která jsou spojena především s globálním dosahem sítí i do zemí, kde nejsou spotřebitelská ani vlastnická práva ošetřena do stejné míry jako v EU. Jak v britském deníku The Guardian varoval Richard Stallman, čelný programátor podporující nezávislý software, vysoké riziko je především u ztráty soukromí uživatelů. 

Kritiky cloud computingu si je vědoma i Evropská komise, a to navíc v době, kdy připravuje návrh nové strategie, jak tento technologický trend co nejlépe využít. EurActiv měl možnost nahlédnout do dokumentu, který budou eurokomisaři projednávat příští týden.

Ochrana osobních dat především 

Z tohoto důvodu je tématem číslo jedna celé chystané strategie ochrana dat a copyright.  

Někteří kritici servery pro cloud computing přirovnávají ke košíku, který je plný vajec. Pokud se něco přihodí a pomyslný koš spadne, uživatelé přijdou o všechna svá data. Proto se na evropské úrovni vedou diskuse, jestli by provozovatelé vzdálených serverů neměli být ze zákona povinni všechna data pravidelně zálohovat. 

Na to Komise nenalezla jasnou odpověď. Nicméně je odhodlána „poskytnout pomoc pro uplatnění evropských zákonů o ochraně dat.“ 

Na již zmiňovanou otázku třetích zemí s méně propracovanou legislativou návrh reaguje slovy, podle nichž převody osobních dat mimo EU bude možné provést pouze v tom případě, pokud je v cílovém státě „adekvátní úroveň ochrany soukromí a základních práv a svobod“. O tom, jak stanovit dostatečnou ochranu a jak přesuny dat kontrolovat, se dokument blíže nezmiňuje. 

Opět autorská práva

Jak již bylo řečeno, cloud ve své podstatě umožňuje přístup k obsahu, který je na něm uložen, z různých míst a zařízení, což, jak dokument Evropské komise zmiňuje, znamená otevřené dveře pro shromažďování a množení materiálu, na nějž se vztahují vlastnická práva. 

Návrh Komise se ale v tomto ohledu vydává jinou cestou než některé členské státy, jako třeba Francie, která chce uvalit daně na zařízení, jež kopírování umožňují. Komise naopak prosazuje, aby ochrana autorských práv na cloudech stavěla na odpovědnosti: distributorům a autorům by v případě zneužití náleželo přímé odškodnění. 

Konečná shoda na této části návrhu je však nejistá i kvůli možnému odporu právě ze strany distributorů. 

Ano pro cloud computing

Dokument se dále zabývá standardizací. V současnosti totiž mají poskytovatelé služeb cloudů zájem na tom, aby si chránili své know how a neumožňovali přístup z přístrojů od konkurence. Evropská komise se obává, aby uživatel nebyl kvůli tomu svázán jednou technologií, čímž by cloudy ve výsledku omezily jeho možnosti výběru. 

Komise proto usiluje o posílení spolupráce v rámci průmyslu, aby byly utvořeny společné standardy  pro „bezpečnost, součinnost, přenosnost dat a jejich reverzibilitu“ u výrobků a služeb. Koordinací bude pověřen Evropský institut pro telekomunikační normy. 

Evropská komise by zároveň chtěla posílit spolupráci se dvěma klíčovými partnery v informačních technologiích, tj. s USA a Japonskem, a získat významnější roli na mezinárodních fórech o fenoménu cloudů.  

Pozitivnímu přístupu ke cloud computingu odpovídá i výzva, aby členské státy potenciál dostatečně využily a například ve veřejném sektoru šetřily náklady zefektivněním a za využití vzdálených serverů a úložišť dat.