Cla na asijské dovozy nebudou zrušena

Importy kožených bot z Asie budou pravděpodobně i nadále zatíženy dovozním clem, které na ně bylo po bouřlivých diskusích napříč Unií uvaleno na konci roku 2006 a to s platností na 2 roky. Opatření tehdy reagovalo na údajný dumping výrobců bot působících v Číně a Vietnamu.

Podle zdrojů z Bruselu blízkým komisaři pro obchod Mandelsonovi se evropská exekutiva chystá k přezkoumání stávajících celních opatření. Háček je ovšem v tom, že během této procedury, která může trvat až 15 měsíců, zůstanou současná cla v platnosti. Pravděpodobnost, že by nynější obchodní bariéry byly odstraněny ke konci října, jak bylo původně zamýšleno, se tak blíží nule.

Připomeňme krátce, proč byla cla před dvěma lety zavedena. Někteří evropští výrobci kožených bot si v té době stěžovali, že nejsou schopni čelit asijské konkurenci, která využívá rozsáhlého dumpingu. Konkrétně se jednalo o čínské a vietnamské výrobce profitující z půjček se státní podporou, levných pozemků, daňových prázdnin a neobjektivního oceňování svých aktiv. Tyto výhody pak ústily, podle firem působících v Evropě, do situace, kdy asijští výrobci mohli do Unie exportovat své výrobky za nižší než tržní ceny.

Komise se tedy pustila do vyšetřování a dala stěžovatelům za pravdu. Její závěry ukázaly, že jen z Číny a Vietnamu se od roku 2002 do roku 2006 zvýšil objem dovozu kožených bot do Unie čtyřikrát. Podle Komise měl právě dumping rozhodují podíl na zavření asi 1000 továren po celé Evropě, což připravilo o místa asi 40 tisíc lidí. Za takových okolností je možné i podle pravidel WTO přistoupit k celním bariérám. Kritici takového opatření ovšem uvádějí, že na dovozní cla vždy na konec doplatí obyčejný spotřebitel, protože se pro něj zvýší ceny dotčeného zboží.

Peter Mandelson, komisař pro obchod, při prezentaci navrhovaných opatření zdůraznil, že se nejedná o protekcionistické kroky a že Unie rozhodně nechce omezovat Vietnam ani Čínu ve využívání jejich komparativních výhod vyplývajících především z levné pracovní síly. Nicméně na druhou stranou podle komisaře nemají právo závadět protisoutěžní praktiky. „Obrana před neférovými postupy v mezinárodním obchodě je v souladu s pravidly WTO,“ řekl Mandelson.

Komise předložila členským státům Unie návrh celních opatření, která měla trvat celých pět let. Nakonec po tvrdém boji mezi severskými státy a Velkou Británií, tedy tradičními odpůrci protekcionismu, na jedné straně a jižními státy vedenými Itálií na straně druhé dospěla Unie ke kompromisu: cla budou zavedena pouze na 2 roky a to ve výši 16,5% pro čínské importéry a 10% pro vietnamské. I tato dohoda však byla značně kontroverzní a prošla při hlasování v Radě jen tou nejtěsnější možnou většinou.

Experti na mezinárodní obchodní vztahy se setkají 17. září, aby diskutovali o postupu Komise, které znamená faktické prodloužení celních bariér nejméně o další rok. Výstup z tohoto jednání však na opatření Komise pravděpodobně nebude mít žádný vliv.