Čeští podnikatelé míří do Vietnamu. Co je tam čeká?

zdroj: Shutterstock; autor: John Bill

EU je u konce jednání o obchodní dohodě s Vietnamem. Slibuje si od ní otevření cesty do jihovýchodní Asie. Co nabídne země českým exportérům? Využít mohou historických vazeb i poptávky po výrobcích a službách, ve kterých se vyznají. Ne všechno je ale na vietnamském trhu růžové. Ještě v říjnu a v listopadu se na průzkum terénu vydají dvě podnikatelské mise.

Do Vietnamu se čeští podnikatelé v příštích týdnech jen pohrnou. Za dva týdny navštíví Ho Či Minovo Město a Hanoj asi 15 zástupců českých firem, kteří budou doprovázet ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka.

Zmizet má 99 % celních bariér.

„Cesta naváže na nedávnou návštěvu vietnamského prezidenta v Česku, během níž jsme zorganizovali Česko-vietnamské obchodní, investiční a turistické fórum, jehož se zúčastnilo na sto padesát vietnamských a dvě stě padesát českých podnikatelů,“ řekl EurActivu ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Lukáš Martin.

V polovině listopadu vypravuje podnikatelskou misi také Hospodářská komora ČR (HK ČR). V tomto případě doprovodí představitelé firem předsedu českého Senátu Milana Štěcha.

Rostoucí ekonomika

„Od mise očekáváme navázání nových obchodních kontaktů a prohloubení stávající spolupráce v oblastech, jako jsou chemické výrobky, automobilový průmysl, letecký a obranný průmysl, zdravotnictví, potravinářství, strojírenství, personální služby a výzkum a vývoj,“ sdělila redakci mluvčí HK ČR Karolína Kyselová.

Komora si od Vietnamu slibuje úspěchy například proto, že tato devadesátimilionová země zaznamenává pokračující ekonomický růst a disponuje dostatkem levné, ale kvalifikované pracovní síly, nízkou cenou materiálů a nízkými poplatky za energie.

„Vietnam je v současnosti jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v jihovýchodní Asii. Zatímco ještě před čtvrt stoletím šlo o jednu z nejchudších zemí světa, dnes spadá Vietnam do kategorie středně příjmových zemí s dynamickým trhem a rychle rostoucí střední třídou,“ vysvětluje český europoslanec Jan Zahradil (ODS), který je v Evropském parlamentu místopředsedou výboru pro mezinárodní obchod.

„České výrobky mají ve Vietnamu dobré jméno. Celá řada vietnamských podnikatelů navíc studovala v České republice, a proto například hovoří česky,“ dodává další výhody mluvčí Kyselová.

Byrokracie a korupce

Ne vše je ale v socialistickém Vietnamu růžové. Firmy si nejčastěji stěžují na byrokracii, nepřehledný právní systém, korupci a těžko vymahatelné pohledávky. 

„Ve Vietnamu často dostává přednost rychlý zisk před dlouhodobějším budováním hlubšího obchodního vztahu. Bývá také potíž najít partnera, který je schopný a je na něj spolehnutí,“ přidává se místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) Pavla Břečková, která má s Vietnamem vlastní zkušenosti.

„V neposlední řadě je nutné počítat s tím, že Česká republika není jediná země, která se ve Vietnamu chystá obchodovat,“ upozorňuje Lukáš Martin. Pro exportéry tak podle něj bude klíčová institucionální i finanční podpora státu. 

První svého druhu

Česko nebude se zájmem o Vietnam samo ani mezi zeměmi Evropské unie. Nové příležitosti má totiž otevřít obchodní dohoda, kterou EU s asijskou zemí finálně dojednává. Díky ní se má zrušit nejen drtivá většina cel ve vzájemném obchodě, ale také některé administrativní bariéry.

„Jedná se o vůbec nejambicióznější dohodu, kterou doposud EU uzavřela s rozvojovou zemí,“ vyzdvihuje význam jednání europoslanec Zahradil, který za dohodu odpovídá jako zpravodaj Evropského parlamentu.

To bude mít podle odborníků význam pro budoucí jednání Unie s dalšími rozvojovými zeměmi, kdy může Vietnam sloužit jako dobrý základní vzor. Zároveň dokument pomáhá otevřít dveře v jihovýchodní Asii, kde má zatím EU dojednanou dohodu o volném obchodu pouze se Singapurem.

„Konečným cílem EU je uzavřít dohodu o volném obchodu s celým Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN), a napodobit tak postup Spojených států,“ vysvětluje Zahradil.

Strategická rozvaha

Největší bariéry na vietnamském trhu nejsou podle Pavly Břečkové na straně formálních ujednání. „Přesto je obchodní dohoda významná, a pokud se firmám podaří navázat na nadstandardní historické vazby, bude mít skutečně praktický význam,“ věří.

Podle Zahradila otevírají obchodní jednání českým podnikatelům zcela novou šanci. To je důležité i proto, že obrat vzájemného obchodu neustále roste, zatím však spíše ve prospěch vietnamské strany.

Dohoda je v současné chvíli téměř dokončená. Čeká se však na dojednání kapitoly o ochraně investic. EU si totiž nejdříve musí vytvořit jednotný názor na to, jak by měl v budoucnu příslušný systém fungovat.

Evropská komise nedávno navrhla, aby dosavadní mechanismus pro řešení sporů mezi investory a státy ISDS nahradila instituce, ve které budou místo soukromých arbitrů rozhodovat nezávislí a veřejně jmenovaní soudci. Členské státy nyní návrh konzultují a jasněji by mělo být na konci listopadu.

Na závěr však budou muset obchodní dohodu s Vietnamem schvalovat ještě národní parlamenty členských zemí EU, a se celý proces může protáhnout. Pro firmy je tak zatím čas na strategické uvažování o tom, jak otevření vietnamského trhu využít.

Cla a veřejné zakázky

Zásadní význam bude mít zrušení cel. „Dohoda eliminuje 99 % veškerých tarifních bariér,“ říká europoslanec Zahradil. „Samozřejmě při zachování přechodných období tak, aby se obě strany mohly na novou situaci adaptovat,“ dodává.

Podle údajů českého ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) je zajímavá například rychlá liberalizace u chemických výrobků, kde má asi 70 % cel zmizet ihned po vstupu dohody v platnost. Do pěti let má být možné vyvážet do Vietnamu bez cla strojírenské výrobky a do sedmi let například autodíly nebo víno a alkohol.

„Důležitá je pro naše investory i skutečnost, že jim dohoda umožní ucházet se v transparentním a spravedlivém režimu o veřejné zakázky,“ říká Lukáš Martin ze SP ČR. Vietnam je totiž vhodný hlavně pro větší zakázky státního charakteru, dodává Pavla Břečková z AMSP ČR. 

EU považuje za úspěch, že se ve veřejných zakázkách podařilo dojednat liberalizaci nad rámec ujednání WTO.

EU proto považuje za úspěch, že se ve veřejných zakázkách podařilo s Vietnamem dojednat liberalizaci nad rámec ujednání v rámci Světové obchodní organizace (WTO). Tomu se asijská země nejprve bránila, protože do WTO vstoupila až v roce 2007, a potřebnou legislativu v této oblasti přijímala poměrně nedávno. Nakonec ale vietnamští vyjednavači ustoupili v oblasti železniční dopravy, energetických systémů a zdravotnických zařízení. V tom se podle MPO nabízí řada příležitostí i pro české firmy.

„Po Vietnamu stále jezdí československé lokomotivy, které jsme do země dodali v minulém století. Tyto lokomotivy je nyní třeba modernizovat. Stejně tak se můžeme podílet na modernizaci nemocnic, které jsme ve Vietnamu vybudovali za minulého režimu v rámci vzájemné hospodářské pomoci,“ vysvětluje Lukáš Martin.

Důležité také je, že liberalizovat veřejné zakázky se výslovně zavázala obě hlavní centra – Ho Či Minovo Město a Hanoj.

Kdo se uchytí?

Obecně očekává MPO příležitosti pro firmy, které se zabývají informačními a komunikačními technologiemi, výstavbou v dopravě a technologiemi v oblasti životního prostředí. Otevírá se však také oblast výzkumu a vývoje v přírodních i společenských vědách.

Podle Pavly Břečkové bude možné využít i toho, že je ve Vietnamu velká mezera na trhu konzultačních služeb. „Mám na mysli konzultace ohledně zavádění procesů do výroby nebo kvalitativních certifikací. Bez nich totiž vietnamské firmy nejsou schopné úspěšně komunikovat a obchodovat s Evropou ani dalšími vyspělými trhy,“ říká.

„Jedná se také o zcela základní záležitosti typu šaržování, dohledatelnosti původu materiálu nebo dokladování operací výrobního procesu,“ dodává.

Autor: Adéla Denková