Český export na Ukrajinu opět roste. Oživila ho i dohoda s EU

zdroj: ShutterStock.

Přes složitou hospodářskou i politickou situaci na Ukrajině funguje od roku 2016 mezi EU a zemí na východě Evropy alespoň částečně smlouva o zóně volného obchodu (DCFTA). Ta se pozitivně odráží na výsledcích českého exportu, který letos po hubených letech opět roste.

Ukrajina je pro Českou republiku historicky významným obchodním partnerem. Od 90. let se stabilně umísťovala v žebříčku obchodních partnerů ČR kolem dvacátého místa.

Vývoz na Ukrajinu narostl za dvacet let samostatné existence ČR na více než devítinásobek – až k rekordní hodnotě 33,3 miliard korun v roce 2012, import do Česka se pak zvýšil šestinásobně. Od roku 2014 však vzájemný byznys dusila rusko-ukrajinská krize či vojenský konflikt na východě země a vývoz z ČR každoročně klesal zhruba o čtvrtinu.

Tuzemští exportéři měli strach z bezpečnostní situace a báli se vyvážet či přímo investovat na území Ukrajiny. Ekonomická situace dosud není růžová a žádá si politickou a sociální stabilizaci země.

První smlouvu o partnerství a spolupráci (PCA) mezi EU a Ukrajinou podepsaly obě strany už v roce 1994. Od roku 2007 se začalo jednat o nové formě spolupráce a zrodila se myšlenka Asociační dohody mezi EU a Ukrajinou.Vstup Ukrajiny do WTO v únoru 2008 ji rozšířil o možnost negociace Prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA), která se měla stát součástí Asociační dohody.

Holanďané byli v referendu proti

Jednání byla dokončena v prosinci 2011, nicméně trvalo více než dva roky, než mohly být politická a následně i obchodní část dohody podepsány. Toto období bylo ve znamení tlaku Ruska, kterému je sbližování Ukrajiny a EU trnem v oku, úhybných manévrů Janukovyčovy vlády a jejího kolapsu v únoru 2014. Následovala anexe Krymu, začátek válečného konfliktu v Donbasu a zhoršení ekonomické situace v celé zemi.

Politická část Asociační dohody byla podepsána v březnu 2014 a prozatímně vstoupila v platnost v listopadu 2014. Především v reakci na obavy s nesouhlasem Ruska s některými články ekonomické části dohody (DCFTA) byla její platnost odložena do konce roku 2015.

Prozatímní provádění dohody (implementace některých částí) ovšem není totéž jako celkový vstup v platnost po ukončení ratifikačního procesu.

Dodnes byla Asociační dohoda s Ukrajinou ratifikována Evropským parlamentem, ukrajinskou Verchovnou Radou a parlamenty 28 členských států EU. Dohodě se ovšem staví do cesty poradní referendum v Nizozemsku. Plebiscit z dubna 2016 odhalil, že přes 61 % nizozemských voličů je proti Asociační dohodě.

Tento výsledek na určitou dobu odloží finální rozhodnutí nizozemského parlamentu a pozdrží celkový ratifikační proces v Unii. Dle odborníků se jedná především o euroskeptický signál, v praxi by pro Nizozemsko mohl znamenat vyjednání výjimky z Asociační dohody s Ukrajinou.

V současné době tedy prozatímní provádění Asociační dohody s Ukrajinou aktivuje pouze ty části dohody, které kompletně odpovídají kompetencím EU, tj. obchodní a finanční spolupráci. DCFTA, jež prozatímně platí od 1. ledna 2016, přesto představuje důležitý milník v obchodních vztazích evropských zemí a Ukrajiny.

A jak byl za první půlrok platnosti zóny volného obchodu ovlivněn český vývoz na Ukrajinu? Dá se hovořit o pozitivním vlivu ukrajinské DCFTA na český zahraniční obchod? Odpověď je jednoznačně ano.

Pokračování textu najdete na webu BusinessInfo.cz.