České firmy vidí příští rok skepticky, růst čekají až v roce 2015, ukazuje studie

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: jscreationzs

Přestože se česká ekonomika po dlouhé době začíná dostávat z recese, s hospodářským růstem v roce 2014 většina českých podniků ještě nepočítá. Vyplývá to z nové mezinárodní studie, které se zúčastnilo několik stovek vysoce postavených manažerů z celé Evropy.

Přestože se české hospodářství v polovině letošního roku po 18 měsících dostalo ze stagnace, celkově se za rok 2013 očekává propad 0,4 %. Ani příští rok není z pohledu českých podniků vnímán tak pozitivně, jako například v západní nebo severní Evropě. Zatímco téměř dvě třetiny firem v severozápadní Evropě věří ve výrazný ekonomický růst již v příštím roce, manažeři  v České republice s ním počítají až od roku 2015. Ukazuje to nová studie, kterou provedla společnost Roland Berger Strategy Consultancy.

Největším problémem české ekonomiky je podle respondentů z České republiky zhoršující se konkurenceschopnost v porovnání s Asií a Jižní Amerikou. Pozitivní výhled v oblasti konkurenceschopnosti vnímají čeští manažeři pouze ve vztahu k Evropě. Obecně pak vnímá svou globální pozici na trhu pesimisticky mnoho firem napříč Evropou.

„Aby nadále neztrácely svou konkurenceschopnost, měly by evropské země investovat do opatření, která konkurenceschopnost posilují,“ řekl Rupert Petry ze společnosti Roland Berger.

Podle průzkumu je jedním z nejdůležitějších opatření pro podporu konkurenceschopnosti omezování rozpočtového schodku. Zatímco však pro podniky v severozápadní Evropě je to klíčovým bodem, české firmy toto opatření uvádějí až jako třetí v pořadí. Prioritní jsou podle nich investice do infrastruktury a vytvoření pružnějšího trhu práce.

V souvislosti s pravděpodobnou ekonomickou stagnací v roce 2014 vidí české podniky pesimisticky také vývoj tržeb, kdy pouze jedna třetina očekává růst tržeb vyšší než 5 %. Naopak více než polovina z nich očekává stagnaci.

Čeští manažeři se s ostatními shodují v důležitosti průběžné restrukturalizace podniku, přičemž jako nejefektivnější prvky uvádějí snižování nákladů a zvyšování efektivity, prorůstové iniciativy nebo změny strategie. Pokud se však týká úsilí, které firmy do restrukturalizace plánují investovat, jsou české firmy v porovnání s ostatními na poslední příčce.

O poznání optimističtější jsou podle studie české podniky ohledně své likvidity, tedy schopnosti dostát svým platebním závazkům. Pouze 2 % z nich se domnívá, že bude mít v následujícím roce s likviditou problém.