České exportéry to táhne na Východ

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Matt Banks.

Podle interního průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) roste mezi českými exportéry zájem o východní trhy. Stejně jako v loňském roce je nejvíce láká Ruská federace a asijské trhy.

Mezi zeměmi, s nimiž chtějí tuzemští exportéři obchodovat, již několik let jasně dominuje Ruská federace a ani letos tomu není jinak. Oproti loňskému roku ale zároveň roste zájem i o Ukrajinu a „poslední diktátorský stát v Evropě“ Bělorusko. 

Z interního průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR, jehož výsledky byly publikovány dnes (26. června), ale také vyplývá, že na hranicích s Ruskem zájem českých exportérů v žádném případě nekončí – stále více je totiž lákají asijské trhy, mezi nimiž dominuje Kazachstán, Indie, Vietnam, Turecko a Čína. 

Rádi by získali více informací také o arabských zemích – kromě tradičního Egypta i o trhy ve Spojených arabských emirátech nebo v Saúdské Arábii. Ze zemí Latinské Ameriky pak exportéři projevili největší zájem o Brazílii a z evropských států je mezi nimi patrný zájem o informace o Německu, kterému však na záda dýchá Polsko. 

„Naše zjištění od exportérů potvrzují, že jejich výrazný zájem je o prioritní země zahrnuté do Exportní strategie. Podíleli jsme se na definování těchto dvanácti prioritních trhů a nyní je pro nás zásadní, aby v nich byla vidět a cítit přítomnost našich politiků,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident SP ČR. 

Kabinet Petra Nečase totiž nedávno schválil Exportní strategii ČR, která vzešla z dílny ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a má platit pro období 2014-2020 (EurActiv 15.3.2012). 

Tvůrci strategie v ní předložili seznam celkem 40 zemí, na které by se měl v následujících letech zaměřovat český export– najdeme mezi nimi zmiňované rychle rostoucí trhy zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), ale i USA, Japonsko, Kanadu nebo některé latinskoamerické či africké země.   

Český export se má také podle strategického dokumentu soustředit na několik vybraných oblastí, jako je v českém případě strojírenský průmysl a výroba dopravních prostředků, a zároveň zlepšit informovanost podnikatelů nejen doma, ale i v zahraničí.

K tomu by měl sloužit i větší počet obchodních misí a avizované sloučení stávajících agentur, které spadají pod působnost MPO – tj. CzechTrade a CzechInvest. 

Proti tomu se ale krátce po zveřejnění strategie ohradily drobní podnikatelé, kteří se obávají toho, že tak dojde k narušení již osvědčené sítě služeb (EurActiv 10.2.2012).  

Své výhrady vzneslo i ministerstvo zahraničí v čele s Karlem Schwarzenbergem, které přišlo s vlastním konceptem podpory českého exportu (EurActiv 13.3.2012).