Česká ekonomika je v rámci EU 16. nejkonkurenceschopnější

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: jscreationzs

Podle nejnovější zprávy Světového ekonomického fóra má česká ekonomika mezi zeměmi Evropské unie 16. nejvyšší index konkurenceschopnosti. Dobře si vede především v sociální politice, zaostává naopak v ochraně životního prostředí a inovacích. Nejvýše se umístily země Skandinávie.

Světové ekonomické fórum vydalo novou studii, ve které srovnává konkurenceschopnost 27 členských zemí EU. Česká republika se v tomto žebříčku umístila na 16. pozici. Z nových členských států je pak Česko za Estonskem a Slovinskem na třetím místě.

Celkově je ČR hodnocena jako otevřená ekonomika s nízkými mzdovými rozdíly a s efektivním trhem práce. Autoři chválí také její sociální politiku.

Podle zmíněné studie však Česká republika zaostává především v nedostatečném důrazu na udržitelný rozvoj a podporu obnovitelných zdrojů energie. Pod evropským průměrem se ČR nachází i v oblasti inovací a dostupnosti nejnovějších technologií.

Vzhledem k proexportnímu zaměření ekonomiky je podpora konkurenceschopnosti jednou z klíčových priorit české vlády. Z tohoto důvodu vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu dvě strategie, které by měly českým firmám v této oblasti výrazně pomoci.

První z nich je Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, jejímž cílem je dostat Českou republiku do roku 2020 mezi dvacítku nejkonkurenceschopnějších zemí světa (EurActiv 18.5.2011). 

Na tento dokument navazuje i Exportní strategie ČR pro období 2012–2020, jejíž snahou je například zajistit kvalitnější nabídku veřejných služeb pro exportéry, klást důraz na malé a střední podniky či posílit export na mimoevropské trhy (EurActiv 7.2.2012).

Nejlépe se daří Skandinávii

Na nejvyšších příčkách se umístily země Skandinávie následované Nizozemskem, Rakouskem a Německem. Vůbec nejkonkurenceschopnější zemí je podle autorů Švédsko.

Úspěch skandinávských zemí tkví podle zprávy Světového ekonomického fóra především ve vysoké finanční podpoře vývoje a výzkumu, kvalitním školství, výborném podnikatelském prostředí s dostatečnou konkurencí, orientaci na nové vyspělé technologie a inovace, aktivní a propracované sociální politice a ochraně životního prostředí.

Na opačném konci žebříčku se umístilo Řecko, Bulharsko a Rumunsko.