Češi mají kladný postoj k robotům, obávají se ale, že jim berou práci

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Victor Habbick.

Z nového průzkumu Eurobarometru vyplývá, že většina oslovených Čechů považuje roboty za důležitou součást běžného i pracovního života a oceňuje jejich přinos pro společnost. Zároveň si ale nepřejí, aby se roboti využívali v oblastech, jako je třeba vzdělávání dětí či péče o seniory či nemohoucí osoby.

Více jak dvě třetiny Evropanů (76 %), kteří se zúčastnili průzkumu Eurobarometru (přes 26,5 tisíce), sdílejí přesvědčení, že roboti jsou pro lidstvo přínosem, protože jim pomáhají. Většina z oslovených se pak domnívá, že „roboti jsou potřební při výkonu práce nebo činnosti, která je pro člověka náročná nebo nebezpečná“ (88 %).   

Podobné přesvědčení najdeme i v České republice, kde 76 % z oslovené tisícovky českých občanů přiznalo, že má k robotům kladný vztah. Stejně jako Evropané si Češi myslí, že roboti znamenají pro společnost přínos. 

Roboti a konkurenceschopnost 

14 % Čechů se v přímém dotazování svěřilo, že se ve svém životě s robotem již setkalo – 6 % uvedlo, že v domácnosti (například vysavač), a 7 % přiznalo, že s roboty přijdou do styku ve svém zaměstnání (průmyslové využívání robotů). 

Měli by být proto využíváni především v oblastech, které mohou být pro člověka nebezpečné, a stejně tak se ideálně hodí i do oblastí, kde nelze plně spoléhat na lidský faktor. Jedná se třeba o průzkum vesmíru, výrobu, vojenské mise a bezpečnost, vědu a výzkum či záchranné práce.

Naopak roboti by se neměli podílet na péči o děti, starší nebo nemohoucí osoby. Stejně tak by je Češi neradi viděli ve školství či zdravotní péči. 67 % oslovených Čechů si nedovede představit, že by jejich psa venčil robot a pro 39 % je nemyslitelné, aby robot vedl chirurgickou operaci.

Více jak polovina Čechů (57 %) se navíc obává, že rozšířené využívání robotů by mohlo Evropě uškodit, například tím, že by se snížil počet pracovních míst. 

60 % je dokonce přesvědčeno o tom, že „roboti kradou lidem práci“. V celé evropské sedmadvacítce si to myslí ještě o 10 % lidí více. 

Podpora robotiky v EU

Tyto obavy ale nesdílí Evropská komise, která považuje robotiku za klíčovou pro konkurenceschopnost Evropy. Podpora tohoto odvětví je proto i jednou z priorit Digitální agendy pro Evropu. V letech 2007-2013 má Komise na výzkum robotiky k dispozici zhruba 600 miliard eur, z nichž bylo financováno více než 120 výzkumných robotických projektů.

Evropská komise podporuje robotický výzkum také prostřednictvím rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, o jehož budoucí podobě nyní jednají unijní instituce.

„Silné odvětví robotiky je klíčem k budoucí konkurenceschopnosti Evropy. Růst odvětví robotiky v EU přinese Evropě nové pracovní příležitosti a silný výrobní sektor,“ uvedla ve svém prohlášení evropská komisařka pro digitální agendu Neelie Kroes, která dnes (18. září) oznámila, že začíná společně se zástupci soukromého sektoru (průmysl a akademická obec) pracovat na přípravě strategie pro robotiku. Spolupráce by měla začít fungovat v roce 2013. 

Celosvětová poptávka po robotech a robotických produktech měla v roce 2010 hodnotu okolo 15,5 miliardy eur, z toho přibližně 3 miliardy eur v Evropě.

Komisařka Kroes připomněla, že používáním jednoho milionu průmyslových robotů vznikají nebo jsou udržovány tři miliony pracovních míst na celém světě.