Video: Evropu čeká zelená obnova. Je na ni ČR připravena?

Česká republika by měla z evropského rozpočtu získat v následujícím programovacím období 2021-2027 celkem 964 miliard korun. Peníze začnou z evropských zdrojů proudit již v druhé polovině příštího roku, a ČR si proto musí ujasnit, jakým způsobem je vynaloží.

ČR musí zároveň vzít v potaz, že peníze z evropského rozpočtu budou od roku 2021 vynakládány v souladu s cíli Pařížské dohody. Nejméně 30 procent z rozpočtu EU pro období 2021-2027 navíc půjde přímo na ochranu klimatu.

A čas běží. Již na podzim letošního roku musí ČR předložit Evropské komisi plán investic a reforem, který je nezbytnou podmínkou pro čerpání peněz z nového „Fondu obnovy“. Plán musí jasně korespondovat se zelenou transformací, která je nejen prioritou EU, ale také výzvou a příležitostí pro český byznys.