Life Terra zapouští kořeny v České republice

Komerční obsah

Autorka: Hana Chudomelová.

Nadace Life Terra získala pro svůj ambiciózní plán zaměřený na obnovu evropských lesů prvního vlastníka lesní půdy v České republice. Na znovuzalesnění se v rámci výzkumného projektu podílí navíc i vědci z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Také za jejich účasti proběhne v obci Vintířov u Radonic v pátek 19. listopadu 2021 Výsadbový den.

Life Terra je projekt, na kterém se podílí partneři z osmi zemí EU, a který je spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci programu LIFE. Jeho cílem je do roku 2025 vysadit 500 milionů stromů, obnovit náš vztah k přírodě a přispět ke zmírnění dopadů klimatických změn.

Hlavní projekt zastřešuje čtyři dílčí projekty: výsadbu stromů založenou na vědeckých poznatcích, technologie pro sledování a monitoring nově vysazených stromů, aktivní zapojení občanů a osvětu budoucích generací.

Naše lesy

Lesy pokrývají zhruba 34 % celkové rozlohy České republiky a jsou otevřeny všem, kdo hledají klid a odpočinek. Jejich význam pro společnost se ukázal mimo jiné během pandemie covidu-19, kdy lidé mnohdy směřovali na dlouhé procházky do lesů, aby si ulevili od problémů spojených s restriktivními opatřeními.

České lesy se ale současně potýkají s devastující kůrovcovou kalamitou, která trvá již od roku 2018. Smrkové porosty jsou sice tradičním domovem kůrovců, extrémní počasí v posledních letech ale oslabilo jejich odolnost a brouci se tak začali rychle šířit po celém území. Obnova lesů je nyní celonárodní prioritou.

„Lesy v České republice, a do jisté míry i v celé střední Evropě a ve světě, jsou v současné době pod tlakem kvůli měnícímu se prostředí,“ říká profesor Vilém Podrázský z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). „Je v zájmu celé společnosti obnovit lesy a jejich skladbu tak, aby mohly plnit komplexní funkce v krajině, jakými je poskytování ochranných, regulačních a produkčních environmentálních služeb, ze kterých má společnost zásadní prospěch,“ dodává.

Podrázský zdůrazňuje, že obnova lesů představuje komplexní úkol. „Jednotliví vlastníci a správci lesních majetků jistě přivítají nejrůznější aktivity, vedoucí k obnově lesa a ověřování nových, nebo spíše zapomenutých a méně obvyklých postupů. K nim patří i testování druhů dřevin, které mohou odolávat změněným podmínkám prostředí a přispívat k obnově plně funkčních lesních ekosystémů, což bude mít příznivý vliv na krajinu a naplňování její produkční funkce,“ říká.

Stromy jako součást řešení

Partneři projektu Life Terra zdůrazňují, že výsadba stromů nespasí vše a rozhodně nestačí k řešení hrozeb spojených s komplexní realitou probíhající klimatické krize. Life Terra považuje výsadbu stromů za důležitý a konkrétní krok, který může být součástí udržitelnějšího způsobu života. Zajistit rovnováhu mezi různými skupinovými zájmy a současně najít nejlepší přístup k jednotlivým projektům výsadby představuje ale výzvu.

„Chceme, aby byla naše práce užitečná a aby se tomu, co dnes zasadíme, dařilo i za 40 nebo 50 let. Jinými slovy, musíme brát budoucí klimatické scénáře velmi vážně. Jsme proto velmi vděční za zájem inovativních vlastníků půdy, jakými jsou Thurn-Taxisové, kteří dlouhodobě spolupracují na výzkumu s ČZU,“ vysvětluje Sven Kallen, zakladatel nadace Life Terra.

Vlastník lesů Karl Ferdinand Thurn-Taxis k tomu dodává: „V našem podnebném pásmu, které je pro pěstování lesů poněkud suché, experimentujeme s místními dřevinami už dlouho. Zdá se, že zdejší smíšené lesy si s častějšími obdobími sucha poradí lépe. Částečně záleží na tom, čemu se stromy nebo druhy již přizpůsobily. Těšíme se, až si vyzkoušíme a vyhodnotíme nové sazenice, které pochází z ještě suššího podnebí.“

Thurn-Taxis stejně jako další majitelé lesů řeší, jak zelené plíce planety zachovat nedotčené i dalším generacím. Odklon od komerčně významných dřevin, jakými jsou kůrovcem napadené smrky, může přispět k ozdravení lesů i ekosystémů. Proměna lesní skladby ale musí být výsledkem celospolečenského úsilí. Jedině pak budou moci vlastníci lesní půdy pečovat o náš společný vzácný klenot – o evropské lesy.

Pro více informací, klikněte na www.lifeterra.eu nebo kontaktujte trees@lifeterra.eu.